Boršiansky les

Kód územia

SKUEV0034

Výmera územia

7,560 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

18.10.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Latorica

tel: +421 56 668 30 00
fax: +421 56 668 30 01
Slovak Republic
Trebišov
J. Záborského 1760/1

Katastrálne územia

Borša

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,38826432

Zemepiská dĺžka

21,70853771

Nadmorská výška (m)

Max

100

Priemerná

100

Min

100

Biogeografický región

panonsky region

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 91E0 - Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Bombina bombina, Lucanus cervus, Myotis emarginatus, Unio crassus

Popis územia

The site represents the park type of forest within the village. The stands are the rests of the floodplain forest in the river alluvium area. Geological basement is formed by clays. Soils are gleyic Fluvisols.

Ciele ochrany

Maintenance of the fragment of the floodplain willow-poplar forest in the Bodrog River alluvium with dominant Populus alba and Quercus robur.

Zraniteľnosť

The site is threatened with unregulated and increased recreational activities.

Vlastníctvo

towns and municipalities - 100 %

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
B - lesníctvo  
  odstránenie porastu
D - doprava a komunikácie  
  cesty, rýchlostné komunikácie
E - urganizácia, sídla a rozvoj  
  urganizované územia a ľudské sídla

Ostatné druhy

Corvus monedula, Eptesicus serotinus, Myotis daubentonii, Myotis emarginatus, Myotis nattereri, Natrix natrix, Nyctalus noctula, Pelobates fuscus, Pipistrellus nathusii, Pipistrellus pipistrellus, Thalictrum lucidum, Tringa ochropus, Vespertilio murinus