Horná hora

Kód územia

SKUEV0876

Výmera územia

132,850 ha

 

Dátum návrhu

18.09.2015

Dátum aktualizácie

11.10.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Ponitrie

tel: +421 37 77 64 901
fax: +421 37 77 64 903
Slovak Republic
Nitra
Samova ul.3

Katastrálne územia

Čankov

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,20780113

Zemepiská dĺžka

18,71384018

Nadmorská výška (m)

Max

270

Priemerná

230

Min

180

Biogeografický región

panonsky region

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 91G0 - Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy
  • 91H0 - Teplomilné panónske dubové lesy
  • 91M0 - Panónsko-balkánske cerové lesy

Popis územia

Zachovalé lesné komplexy v poľnohospodárskej krajine Ipeľskej pahorkatiny s mierne zvlneným reliéfom v nadmorskej výške približne 200-270 m. Lesné porasty predstavujú predovšetkým dubovo-cerové lesy, teplomilné dubiny a panónske dubohrabové lesy.

Ciele ochrany

Zraniteľnosť

V území dominujú lesné biotopy, ktorých stav ovplyvňuje rozsah a spôsob realizovaného lesného hospodárenia.

Vlastníctvo

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  intenzívne jednoročné plodiny pre produkciu potravy / inteznifikácia
  používanie pesticídov, hormónov a chemikálií
B - lesníctvo  
  výsadba po rube - pôvodné druhy
  výsadba po rube - nepôvodné druhy
  odstránenie porastu
  lesnícke aktivity nešpecifikované vyššie
E - urganizácia, sídla a rozvoj  
  súvislá urbanizácia
  sklady
F - využívanie biologických zdrojov iných ako poľnohospodárstvo a lesníctvo  
  poľovníctvo
G - ľudské vplyvy  
  vojenské využitie
  oplotenie

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Helix pomatia LINNAEUS, 1758 Slimák záhradný mäkkýše 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
91M0 Panónsko-balkánske cerové lesy 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov

Všeobecná štatistika biotopov