Košariská

Kód územia

SKUEV0016

Výmera územia

25,050 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

01.10.2012

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Východné Karpaty

tel:+421 57 748 02 91
fax:+421 57 748 02 91
Slovak Republic
Medzilaborce
Duchnovičová 535

Katastrálne územia

Čabalovce

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

49,23972222

Zemepiská dĺžka

21,96000000

Nadmorská výška (m)

Max

529

Priemerná

454

Min

401

Biogeografický región

alpský región

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 6510 - Nížinné a podhorské kosné lúky
  • 7220 - Penovcové prameniská
  • 7230 - Slatiny s vysokým obsahom báz
  • 9130 - Bukové a jedľové kvetnaté lesy

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Carabus zawadzkii, Lycaena dispar, Myotis myotis, Vertigo angustior

Popis územia

The main part of the site is represented by mesophile pastures and grasslands with the erosion furrows, however, overgrowing with the wood species and shrubs changes these habitats. Geological basement is formed by flysch rocks, especially black and brown claystones and fine-laminated calcareous sandstones. Soils are Stagni-Dystric Cambisols from the aeolated processes.

Ciele ochrany

Maintenance of rare wetland and fen rich in species communities with the occurrence of Orchidaceae. The site is a part of the Východné Karpaty Protected Landscape Area.

Zraniteľnosť

Progressive degradation of pasture and fen communities due to abandonment and succession.

Vlastníctvo

agricultural organizations - 100 %

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  opustenie pasenia, nedostačné pasenie
  kŕmenie zvierat
K - prírodné biotické a abiotícké procesy (okrem katastrof)  
  erózia
  biologické procesy

Ostatné druhy

Agrimonia procera, Dactylorhiza majalis, Epipactis palustris, Eptesicus serotinus, Felis silvestris, Myotis daubentonii, Myotis mystacinus, Nyctalus noctula, Parnassia palustris, Parnassius mnemosyne, Plecotus auritus, Plecotus austriacus, Triglochin palustre

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Carabus (Eucarabus) scheidleri zawadzkii Kraatz, 1854 bystruška Zawadského chrobáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Vertigo moulinsiana (DUPUY, 1849) Pimprlík bruškatý mäkkýše 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Vertigo angustior JEFFREYS, 1830 Pimprlík mokraďový mäkkýše 0,0 66,7 33,3 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
7220 Penovcové prameniská 0,0 100,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
7230 Slatiny s vysokým obsahom báz 0,0 100,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov

Všeobecná štatistika biotopov