Kalaštovský bor

Kód územia

SKUEV0906

Výmera územia

357,060 ha

 

Dátum návrhu

18.09.2015

Dátum aktualizácie

18.10.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Záhorie

tel:+421 34 772 27 35
fax:+421 34 772 27 35
Slovak Republic
Malacky
Vajanského ul. 17

Katastrálne územia

Borský Peter

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,63986387

Zemepiská dĺžka

17,24548295

Nadmorská výška (m)

Max

215

Priemerná

199

Min

184

Biogeografický región

panonsky region

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 91T0 - Lišajníkové borovicové lesy

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Cerambyx cerdo, Cucujus cinnaberinus, Lucanus cervus

Popis územia

Územie je tvorené prevažne borovicovými lesmi na podloží viatych eolických pieskov.

Ciele ochrany

Zraniteľnosť

Územie je zraniteľné nevhodným spôsobom obhospodarovania lesných porastov a potenciálne i dobývaním pieskov v zmysle banského zákona.

Vlastníctvo

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
B - lesníctvo  
  výsadba stromov - pôvodné druhy
  holorub
  odstránenie sušiny
C - baníctvo, ťažba materiálu, výroba energie  
  ťažba piesku a štrku
F - využívanie biologických zdrojov iných ako poľnohospodárstvo a lesníctvo  
  poľovníctvo
M - klimatická zmena  
  suchá a nedostatok zrážok

Ostatné druhy

Lacerta viridis

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Cordulegaster heros Pásikavec veľký vážky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre botanické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Leucobryum glaucum bielomach sivý machorasty 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov

Všeobecná štatistika rastlín