Devínska hradná skala

Kód územia

SKUEV0800

Výmera územia

4,400 ha

 

Dátum návrhu

17.09.2015

Dátum aktualizácie

06.10.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Regional Administration of Nature and Landscape Protection Bratislava

tel: +421 2 5937 53 47
+421 2 643 69 946
fax: 02 5937 53 81
Slovak Republic
Bratislava
Mlynská dolina 1

Katastrálne územia

Devín

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,17321707

Zemepiská dĺžka

16,97837095

Nadmorská výška (m)

Max

190

Priemerná

163

Min

150

Biogeografický región

panonsky region

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 6210 - Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)
  • 8210 - Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Dianthus lumnitzeri

Popis územia

územie je významnou geologickou, geomorfologickou, paleontologickou a archeologickou lokalitou

Ciele ochrany

Zraniteľnosť

Územie je ohrozené potenciálnymi zámermi na obnovu amfiteátra.

Vlastníctvo

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  opustenie pôdy / nedostatok kosenia
  opustenie pasenia, nedostačné pasenie
D - doprava a komunikácie  
  dopravné siete
E - urganizácia, sídla a rozvoj  
  súvislá urbanizácia
G - ľudské vplyvy  
  alpinizmus, skalolezectvo, jaskyniarstvo
I - invazívne alebo inak problematické druhy  
  druhové invázie
J - prirodzené zmeny systému  
  vyhorenie
K - prírodné biotické a abiotícké procesy (okrem katastrof)  
  sukcesia

Ostatné druhy

Artemisia austriaca

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Podarcis (Lacerta) muralis (Laurenti, 1768) jašterica múrová plazy 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Natrix tessellata (Laurenti, 1768) užovka fŕkaná plazy 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre botanické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Dianthus praecox subsp. lumnitzeri klinček včasný Lumnitzerov vyššie rastliny 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
8210 Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov

Všeobecná štatistika rastlín

Všeobecná štatistika biotopov