Vytlačiť

užovka fŕkaná

užovka fŕkaná

Natrix tessellata (Laurenti, 1768)

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh európskeho významu

Spoločenská hodnota

800 EUR

Ohrozenosť podľa červeného zoznamu

ohrozený (EN = Endangered)


Počet lokalít

30

Priemerná plocha TML

354 682 m2

Počet mapovateľov

11

Počet vykonaných návštev na TML

390

Priemerný počet druhov v zázname

1


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Natrix natrix (Linnaeus, 1758) (40),Bufo bufo (Linnaeus, 1758) (13),Calopteryx virgo (Linnaeus, 1758) (11),Leuciscus cephalus (Linnaeus, 1758) (10),Rana esculenta Linnaeus, 1758 (9),Astacus astacus (LINNAEUS, 1758) (7),Ardea cinerea Linnaeus, 1758 (7),Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758 (7),Alcedo atthis (Linnaeus, 1758) (7),Lutra lutra (Linnaeus, 1758) (6)


Galéria

Stav ochrany druhu na ÚEV

Stav ochrany druhu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
26.2% 54.0% 19.8%
PAN:
72.5% 27.5%

Celkový stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne (%)

ALP:
45.2% 54.8%
PAN:
3.5% 89.4% 7.1%

Celkové výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
43.1% 56.9%
PAN:
4.2% 89.4% 6.4%

Celková kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
41.5% 38.7% 19.8%
PAN:
23.2% 50.0% 26.8%

Celková kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
F02 - 72,7 %
B02 - Obnova lesa a manažment 27,3 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
H01 - znečistenie povrchových vôd 18,0 %
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 17,7 %
D01 - dopravné siete 15,0 %
F02 - 10,9 %
K02 - biologické procesy 10,2 %
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity 6,8 %
G02 - športové a rekreačné štruktúry 6,4 %
E01 - urganizované územia a ľudské sídla 4,9 %
A06 - 2,6 %
E03 - vypúšťanie znečiťujúcich látok 1,5 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
E01 - urganizované územia a ľudské sídla 23,9 %
K02 - biologické procesy 13,2 %
H05 - znečistenie pôdy a pevný odpad 10,1 %
D01 - dopravné siete 9,4 %
F02 - 9,4 %
H01 - znečistenie povrchových vôd 8,8 %
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity 8,2 %
A02 - zmena v spôsoboch obhospodarovania 5,0 %
F06 - poľovníctvo, rybárstvo alebo zber nešpecifikovaný vyššie 4,4 %
A07 - používanie pesticídov, hormónov a chemikálií 1,9 %

Stav ochrany druhu

Stav ochrany druhu za ÚEV