Koryto

Kód územia

SKUEV0009

Výmera územia

25,060 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

01.10.2012

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Poľana

tel: 45 533 48 34
fax:+421 45 533 36 57
Slovak Republic
Zvolen
ul. J. M. Hurbana 20

Katastrálne územia

Detva, Hriňová

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,61972222

Zemepiská dĺžka

19,45750000

Nadmorská výška (m)

Max

1206

Priemerná

1079

Min

955

Biogeografický región

alpský región

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 9130 - Bukové a jedľové kvetnaté lesy
  • 9180 - Lipovo-javorové sutinové lesy

Popis územia

Dominant form of the basement is andesite. This rock gave origin to Cambisols representing the main soil type of the site. However, the topsoil of these soils may contain a high proportion of skeletic particles (up to the stone size). Sporadically high stoniness of the topsoil is reflected in the vegetation cover (formation of scree type forest communities).

Ciele ochrany

The site is situated within the Protected Landscape Area - Biosphere Reserve Poľana and it also falls to the territory of the proposed Poľana SPA. The site is dominated by the habitat type 9130 Asperulo-Fagetum beech forests (in Slovakia mapped as the habitat type beech-fir woods on fertile soils) that is in the situations of terrain extremes replaced by the herb-rich communities of 9180* Tilio-Acerion forests on slopes, screes and ravines.

Zraniteľnosť

Implementation of the non-sensitive forest management practices can lead to undesirable changes in the status of local forest communities and their biological diversity.

Vlastníctvo

state - 94.559 % urbarial communities - 5.441 %

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Carabus (Hygrocarabus) variolosus variolosus Fabricius, 1787 bystruška potočná chrobáky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Pseudogaurotina excellens Brancsik, 1874 fúzač karpatský chrobáky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre botanické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Buxbaumia viridis kyjanôčka zelená machorasty 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov

Všeobecná štatistika rastlín