Hruštínska hoľa

Kód územia

SKUEV0661

Výmera územia

148,850 ha

 

Dátum návrhu

01.10.2011

Dátum aktualizácie

01.10.2012

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Horná Orava

tel: +421 43 552 24 66
fax: +421 43 552 24 66
Slovak Republic
Námestovo
Bernolákova ul. 408

Katastrálne územia

Hruštín, Lomná, Zázrivá

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

49,31805556

Zemepiská dĺžka

19,25388889

Nadmorská výška (m)

Max

1250

Priemerná

1128

Min

1039

Biogeografický región

alpský región

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 6230 - Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Bombina variegata, Campanula serrata, Triturus montandoni

Popis územia

Nardus grasslands have developed in places, which had not been affected by intensive landuse management or recultivation. Nardus grasslands colonize nutrient-poor soil. In this site Nardus grasslands habitat alternatly occur with transition mires habitat.

Ciele ochrany

The mentioned site is a part of PLA Horná Orava and belongs to D zone with second level of territorial protection and to C zone with third level of territorial protection. The site belongs to Horná Orava Special Protection Area simultaneously. The main purpose of protection is a support of original extensive landuse as grazing.

Zraniteľnosť

The site is vulnerable due to abandonment of extensive management (grazing). Lack of owners interest for landuse managing may lead to accumulation of old vegetation or rapid succession of trees.

Vlastníctvo

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  opustenie pasenia, nedostačné pasenie
  kŕmenie zvierat
B - lesníctvo  
  výsadba stromov
F - využívanie biologických zdrojov iných ako poľnohospodárstvo a lesníctvo  
  drancovanie floristických lokalít
G - ľudské vplyvy  
  motorizované zariadenia

Ostatné druhy

Juncus filiformis, Juncus squarrosus

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
6230 Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte 0,0 100,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika biotopov