Borotová

Kód územia

SKUEV0568

Výmera územia

1,230 ha

 

Dátum návrhu

01.10.2011

Dátum aktualizácie

01.10.2012

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Biele Karpaty

tel: +421 32 659 83 87
fax: +421 32 659 83 87
Slovak Republic
Nemšová
Trenčianska ul. 31

Katastrálne územia

Stará Turá

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,83000000

Zemepiská dĺžka

17,64472222

Nadmorská výška (m)

Max

430

Priemerná

422

Min

420

Biogeografický región

alpský región

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 6430 - Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa
  • 6510 - Nížinné a podhorské kosné lúky
  • 7220 - Penovcové prameniská
  • 7230 - Slatiny s vysokým obsahom báz

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Bombina variegata, Lycaena dispar, Phengaris teleius, Vertigo angustior

Popis územia

The site is situated in slovak-moravian Carpathians, whole Biele Karpaty and part Javorinská hornatina. From geotectonic point of view is it Outer Carpathians - Flysch belt. Subsil are sandstones and mudstones. West part of the site cover limestone (tuff) terrace. Meadow and spring area with valued community of mollusc and rare plant species.

Ciele ochrany

The site is located in Nature Monument Borotová. It is meadow in forest parcel and surrounded by forest. Maintainance of the object of protection (mesophil meadow and spring areawith Dactylorhiza majalis, D. sambucina, Salix rosmarinifolia) depends on periodically mowing.

Zraniteľnosť

Secondary succession and water regime changes are threats.

Vlastníctvo

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  zmena v spôsoboch obhospodarovania
  kosenie
  opustenie pasenia, nedostačné pasenie

Ostatné druhy

Carduelis chloris, Coronella austriaca, Crex crex, Crossocerus styrius, Cuculus canorus, Dactylorhiza majalis, Dactylorhiza sambucina, Dendrobaena platyura montana, Emberiza citrinella, Erinaceus concolor, Motacilla cinerea, Natrix natrix, Salix rosmarinifolia, Turdus philomelos

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Vertigo angustior JEFFREYS, 1830 Pimprlík mokraďový mäkkýše 0,0 60,0 40,0 Zobraziť druh v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov