Bradlo

Kód územia

SKUEV0402

Výmera územia

0,000 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

01.10.2012

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of NP Muránska Planina

tel:+421 58 442 20 61
+421 58 442 61 19
fax:+421 58 442 61 19
Slovak Republic
Revúca
ul. Janka Kráľa 12

Katastrálne územia

Nandraž

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,62416667

Zemepiská dĺžka

20,18361111

Nadmorská výška (m)

Max

553

Priemerná

553

Min

553

Biogeografický región

alpský región

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Barbastella barbastellus, Miniopterus schreibersii, Myotis emarginatus, Rhinolophus euryale, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros

Popis územia

The site represents a man-made underground shaft of the mining origin. The shaft is some 150-200 m long and it was used for the exploitation of iron ores between 1906 and 1914. The site is located on the ridge of Bradlo Hill to the north of Nandraž village.

Ciele ochrany

The site fosters the reproduction colonies of bats Rhinolophus euryale and Miniopterus schreibersii, both species of European importance. For the latter mentioned the site represents one of only two known reproduction colonies of the species in Slovakia. Population density of both species reaches, depending on the conditions, several thousands (maximum of 4.000 specimens). The site is featured on the list of underground bat habitats of European importance under the Agreement on the Conservation of Populations of European Bats (known as EUROBATS initiative).

Zraniteľnosť

Resident populations of bats might be disturbed and their welfare compromised by potential visitors to the shaft.

Vlastníctvo

state - 100 %

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
K - prírodné biotické a abiotícké procesy (okrem katastrof)  
  medzidruhové vzťahy (fauna)

Ostatné druhy

Glis (Myoxus) glis, Salamandra salamandra

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800) podkovár malý cicavce 0,0 75,0 25,0 Zobraziť druh v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov