Český závrt

Kód územia

SKUEV0340

Výmera územia

3,920 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

01.10.2012

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of NP Slovenský kras

tel:+421 58 732 68 15
fax: +421 58 734 67 69
Slovak Republic
Brzotín
Biely kaštieľ č. 188

Katastrálne územia

Silická Jablonica

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,54333333

Zemepiská dĺžka

20,60638889

Nadmorská výška (m)

Max

442

Priemerná

439

Min

436

Biogeografický región

panonsky region

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 6210 - Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Echium russicum, Pulsatilla grandis

Popis územia

The site features karstic sinkhole supporting a valuable and well-developed example of habitat type 6210 Semi-natural dry grasslands and scrubland facies on calcareous substrates (Festuco-Brometalia) with the noteworthy occurrence of several nationally protected species of plants, such as Orchis morio, Aconitum anthora and Adonis vernalis.

Ciele ochrany

The site harbours the most important population of species Echium russicum within the territory of Slovenský kras / Slovak Karst. The site is situated in the Slovenský kras National Park that at the same time holds the status of the UNESCO - MAB Biosphere Reserve. The site also falls within the territory of the Important Bird Area (IBA) Slovenský kras and pending Slovenský kras SPA.

Zraniteľnosť

Underground pipelines with the surface area bared of forest vegetation pass through the immediate vicinity of the site. Due to the missing tree vegetation, the ground is prone to erosion processes resulting in wastage of topsoil. Quality of underground water resources is also the factor crucial for the sustainable development of the site communities. For more details see, please, section 6.1.

Vlastníctvo

state - 100 %

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  kosenie
B - lesníctvo  
  odstránenie sušiny
D - doprava a komunikácie  
  potrubia
H - znečistenie  
  znečistenie ovdušia
I - invazívne alebo inak problematické druhy  
  druhové invázie
K - prírodné biotické a abiotícké procesy (okrem katastrof)  
  erózia

Ostatné druhy

Aconitum anthora, Adonis vernalis, Orchis morio

Vyhodnotenie stavu ochrany pre botanické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Echium russicum hadinec červený vyššie rastliny 85,7 14,3 0,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
6210 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae) 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika rastlín

Všeobecná štatistika biotopov