Radvanovské skalky

Kód územia

SKUEV0324

Výmera územia

2,590 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

01.10.2012

 

Územia na mape

Správca územia

Regional Administration of Nature and Landscape Protection Prešov

tel: +421 51 756 74 15
fax:+421 51 772 41 79
Slovak Republic
Prešov
Hlavná 93

Katastrálne územia

Chmeľov, Radvanovce

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

49,05527778

Zemepiská dĺžka

21,45611111

Nadmorská výška (m)

Max

353

Priemerná

346

Min

339

Biogeografický región

alpský región

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 6110 - Pionierske porasty na plytkých karbonátových a bázických substrátoch zväzu Alysso-Sedion albi
  • 6210 - Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Pulsatilla grandis

Popis územia

The site is situated on the left side of the field road from the village Radvanovce to the village Chmeľov. It consists of 2 parts lying on a klippe and separated by arable land. From the geomorphological point of view, the site belongs to the subunit Beskydské predhorie. Geologically, the site is a part of the Paleogene of the klippen belt. It consists of carbonate sandstones and conglomerates. Macrofauna of foraminifers were often accumulated in conglomerates. Occurrence of the reef blocks of the algae-coral origin has been recorded on the site. The site and its surroundings have a character of a hilly land. It is represented by xerophilous communities in the middle of agriculturally intensively used landscape, where the arable land alternates with intensified grasslands and woods.

Ciele ochrany

The site represents an important locality with the occurrence of the xerothermic grasslands and scrubland stands on calcareous substrates. Relatively rich population of the annex species Pulsatilla grandis occurs in the site. Part of the site has been protected as the Protected Site Radvanovské skalky (Radvanovské small rocks) since 1990. Protected Site Radvanovské skalky has been listed as a CORINE BIOTOPES site.

Zraniteľnosť

The site is situated in the intensively used agricultural land. Abandonment of traditional land use (grazing, hand mowing) has enabled succession processes towards forest communities. To some extent illegal excavation of carbonate sandstone by local people influences biological values of the site.

Vlastníctvo

state - 342.321 % agricultural organizations - 67.833 % state - 32.082 %

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  pestovanie
  kosenie
  opustenie pasenia, nedostačné pasenie
  používanie pesticídov, hormónov a chemikálií
  hnojenie
C - baníctvo, ťažba materiálu, výroba energie  
  odstraňovanie plážových sedimentov
D - doprava a komunikácie  
  chodníky, poľné cesty, cyklotrasy
F - využívanie biologických zdrojov iných ako poľnohospodárstvo a lesníctvo  
  zber, odstraňovanie rastlín, všeobecne
G - ľudské vplyvy  
  pešia turistika, jazdectvo a bezmotorové zariadenia
  motorizované zariadenia
  iné outdoorové a rekreačné aktivity
  zošľapávanie, nadmerné využívanie
  vandalizmus
H - znečistenie  
  iné formy znečistenia
K - prírodné biotické a abiotícké procesy (okrem katastrof)  
  erózia

Ostatné druhy

Anemone sylvestris, Carex transsilvanica, Eptesicus serotinus, Linum flavum, Orobanche lutea, Plecotus austriacus

Vyhodnotenie stavu ochrany pre botanické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Pulsatilla grandis poniklec veľkokvetý vyššie rastliny 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
6110 Pionierske porasty na plytkých karbonátových a bázických substrátoch zväzu Alysso-Sedion albi 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika rastlín

Všeobecná štatistika biotopov