Dvorčiansky les

Kód územia

SKUEV0176

Výmera územia

146,840 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

20.09.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Ponitrie

tel: +421 37 77 64 901
fax: +421 37 77 64 903
Slovak Republic
Nitra
Samova ul. 3

Katastrálne územia

Dolné Krškany

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,26444444

Zemepiská dĺžka

18,11777778

Nadmorská výška (m)

Max

145

Priemerná

143

Min

141

Biogeografický región

panonsky region

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 91F0 - Lužné dubovo-brestovo-jaseňové lesy okolo nížinných riek
  • 91G0 - Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy

Popis územia

The site is located in the lowland countryside in direct proximity to the Nitra town, in the original inundation area of Nitra River. It is covered with the deciduous hardwood floodplain forest.

Ciele ochrany

The aim of protection is to preserve a relatively vast complex of hardwood floodplain forest which turn to the Carpathian and Pannonian oak-hornbeam forests. Quality and importance: The site is significant for the protection of the habitats: Ls 1.1 Mixed ash-alder alluvial forests of temperate and Boreal Europe, Ls 1.2 Riparian mixed forests of Quercus robur, Ulmus laevis and Ulmus minor, Fraxinus excelsior or Fraxinus angustifolia, along the great rivers of the Atlantic and Middle-European provinces (Ulmenion minoris).

Zraniteľnosť

The site is potentially threatened by a proximity of the indurstrial part of a settlement (possibility of its expanding, waste management practices) and occurence of the invasive tree species in the surroundings (Ailanthus altissima, Fallopia japonica, Negundo aceroides).

Vlastníctvo

private - 3.9 % state - 96.099 %

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
J - prirodzené zmeny systému  
  budovanie kanálov

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Muscardinus avellanarius (Linnaeus, 1758) plch lieskový cicavce 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
91F0 Lužné dubovo-brestovo-jaseňové lesy okolo nížinných riek 50,0 50,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov

Všeobecná štatistika biotopov