Mešterova lúka

Kód územia

SKUEV0170

Výmera územia

132,500 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

19.10.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Záhorie

tel:+421 34 772 27 35
fax:+421 34 772 27 35
Slovak Republic
Malacky
Vajanského ul. 17

Katastrálne územia

Červený Kríž, Malacky, Nivky, Riadok

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,47949137

Zemepiská dĺžka

17,05635567

Nadmorská výška (m)

Max

190

Priemerná

180

Min

174

Biogeografický región

panonsky region

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 3160 - Prirodzené dystrofné stojaté vody
  • 7140 - Prechodné rašeliniská a trasoviská
  • 9190 - Vlhké acidofilné brezové dúbravy
  • 91E0 - Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy
  • 91G0 - Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Cerambyx cerdo, Cucujus cinnaberinus, Leucorrhinia pectoralis, Lucanus cervus, Rhysodes sulcatus

Popis územia

The site is located within the large interdune depression created in SW-NE direction. It is a part of the geomorphological unit Záhorská nížina Lowland, subunit Borská nížina Lowland, part Bor. Geological basement is formed by the Neogene sediments. According to the Slovak phythogeographical categorization, the site belongs to the area of the Pannonian flora (area Pannonicum, part Eupannonicum, region Záhorská nížina Lowland). The following habitats of national importance are also present: pine-oak acidophilous forests, alder swamp forests, large sedge and Phalaris arundinacea beds and shallow-water floating communities. The habitats are important for the occurrence of protected and endangered species in the site.

Ciele ochrany

Well-preserved example of the transition mires, quaking bogs and dystrophic standing waters developed in the flat interdune depression with the typical rare and endangered species (Sphagnum sp., Utricularia sp., Hottonia palustris, Hydrocotyle vulgaris, Leucorrhinia dubia). The site hosts also the invertebrates of national importance (Mantis religiosa, Menephilus cylindricus, Oryctes nasicornis).

Zraniteľnosť

The site with a high level of vulnerability. Water regime is threatened especially by draining (existing network of the drainage canals) as well as a potential change of the water regime (i.e. further draining). Forest communities are threatened by clearcutting and the overall soil preparation after cutting (the whole soil profile including the roots remnants is piled up into mounds using heavy mechanisms).

Vlastníctvo

state - 100 %

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
B - lesníctvo  
  odstránenie sušiny
D - doprava a komunikácie  
  cesty, rýchlostné komunikácie
F - využívanie biologických zdrojov iných ako poľnohospodárstvo a lesníctvo  
  poľovníctvo
  drancovanie floristických lokalít
I - invazívne alebo inak problematické druhy  
  druhové invázie
J - prirodzené zmeny systému  
  rekultivácie mokradí
  zasypanie priekop, kanálov, jazierok, rybníkov, atď.
  zmeny vo vodných tokoch, všeobecne

Ostatné druhy

Abdera affinis, Agrilus auricollis, Ampedus (Ampedus) cardinalis, Ampedus (Ampedus) elongatulus, Anisarthron barbipes, Anser anser, Bothrideres contractus, Brachygonus megerlei, Bufo bufo, Bufo viridis, Cetonischema aeruginosa, Corticeus (Paraphloeus) fraxini, Corticeus (Paraphloeus) longulus, Dicerca (Dicerca) alni, Ergates faber faber, Erinaceus concolor, Hedobia pubescens, Hipparchia alcyone, Hipparchia semele, Hyla arborea, Hylurgus ligniperda, Chalcophora mariana, Maculinea arion, Mantis religiosa, Martes martes, Melanophila formaneki formaneki, Meles meles, Menephilus cylindricus, Mustela putorius, Orthomicus longicollis, Oryctes nasicornis, Potosia cuprea metallica, Potosia cuprea obscura, Prionus coriarius, Pycnomerus (Pycnomerus) tenebrans, Rana arvalis, Rana dalmatina, Rana kl. esculenta, Rana lessonae, Saperda (Saperda) punctata, Sciurus vulgaris, Stenagostus rufus

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Rana arvalis Nilsson, 1842 skokan ostropyský obojživelníky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Leucorrhinia pectoralis (Charpentier, 1825) vážka jednoškvrnná vážky 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov