Vinodolský hájik

Kód územia

SKUEV0126

Výmera územia

21,760 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

20.09.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Ponitrie

tel: +421 37 77 64 901
fax: +421 37 77 64 903
Slovak Republic
Nitra
Samova ul. 3

Katastrálne územia

Horný Vinodol

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,20083333

Zemepiská dĺžka

18,19972222

Nadmorská výška (m)

Max

130

Priemerná

130

Min

129

Biogeografický región

panonsky region

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 91F0 - Lužné dubovo-brestovo-jaseňové lesy okolo nížinných riek
  • 91G0 - Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy

Popis územia

The site is located in lowland, in the original floodplain area of Nitra River. It is covered with the deciduous forest - hardwood floodplain forest with a transition to Pannonian oak-hornbeam forest.

Ciele ochrany

The aim of protection is to preserve the stands of the Vinodolský háj (Vinodolský coppice), which represent the well-developed hardwood floodplain forest transited to the Pannonic woods with Quercus petrea and Carpinus betulus. Quality and importance: The site is significant for the protection of the habitats: Ls 1.2 - Riparian mixed forests of Quercus robur, Ulmus laevis and Ulmus minor, Fraxinus excelsior or Fraxinus angustifolia, along the great rivers of the Atlantic and Middle-European provinces (Ulmenion minoris) and Ls 2.2 Pannonic woods with Quercus petrea and Carpinus betulus.

Zraniteľnosť

The site is threatened by illegal felling (gypsy communities), waste dumping and dispersal of invasive and non-native flora species along Nitra River.

Vlastníctvo

state - 100 %

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
B - lesníctvo  
  výsadba po rube - nepôvodné druhy
E - urganizácia, sídla a rozvoj  
  urganizované územia a ľudské sídla
  vypúšťanie znečiťujúcich látok

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
91G0 Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika biotopov