Bokrošské slanisko

Kód územia

SKUEV0076

Výmera územia

10,000 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

01.10.2012

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Dunajské Luhy

tel: +421 31 551 62 29
fax: +421 034 772 27 35
Slovak Republic
Dunajská Streda
Korzo Bélu Bartóka 789/3

Katastrálne územia

Iža

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

47,74888889

Zemepiská dĺžka

18,25694444

Nadmorská výška (m)

Max

110

Priemerná

110

Min

110

Biogeografický región

panonsky region

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 1340 - Vnútrozemské slaniská a slané lúky

Popis územia

The site is a part of the geomorphological unit Podunajská nížina Lowland, subunit Podunajská rovina Plain. It is located on the broad natural levee of Danube River. The relief is an aeolial undulated plain with loess and sand drifts. Soils are moderately to highly calcareous. Water conditions have dramatically changed in a consequence of drainage of the site. Vegetation is represented by xerophilous steppes and scrub communities. The tree lines are planted in a vicinity of the site.

Ciele ochrany

The site is a part of the Bokrošské slanisko Nature Reserve. The southernmost occurrence of the well-preserved salt marshes habitat in Slovakia.

Zraniteľnosť

The site is highly vulnerable due to drainage of the area that causes desalination. The wood stands established in the past, however currently dwarfed, allow an invasion of other wood species and subsequent succession towards the steppe woods.

Vlastníctvo

state - 100 %

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  zmena v spôsoboch obhospodarovania
  používanie pesticídov, hormónov a chemikálií
  hnojenie
E - urganizácia, sídla a rozvoj  
  nakladanie s komunálnym odpadom
G - ľudské vplyvy  
  iné ľudské vplyvy
I - invazívne alebo inak problematické druhy  
  druhové invázie

Ostatné druhy

Lacerta agilis, Malcolmia africana, Tripolium pannonicum

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
1340 Vnútrozemské slaniská a slané lúky 66,7 0,0 33,3 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika biotopov