Vytlačiť

grimaldia trojtyčinková

grimaldia trojtyčinková

Mannia triandra

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh európskeho významu

Spoločenská hodnota

50 EUR


Morfológia

Rastliny drobné, 1 – 3 cm dlhé a max. 5 mm široké. Stielky frondózne (lupeňovité), jazykovité, nezreteľne ružicovité, na povrchu zreteľne políčkované; asimilačné pletivo s prázdnymi jednoduchými dýchacími otvormi, lemované 1 – 3 kruhmi 6 – 10 buniek. Ventrálne (na spodnej strane) šupiny drobné, purpurové až fialové. Jednodomý druh. Samčie receptákulá (útvary stielky nesúce gaméty) terčovité, terminálne, slabo vyvýšené nad stielku. Samičie receptákulá terminálne, nosič 1 – 3 cm dlhý, receptákulum polguľovité, 2 – 3 mm široké, políčkované, s 3 – 4 sporofytmi.

Ekológia

Pečeňovka osídľuje tienisté, vlhké štrbiny skál (najčastejšie vápencových alebo dolomitových), čerstvo erodované strmé skaly a zvetraliny (na bázy bohaté pieskovce a bridlice), ktorých pH je v rozmedzí 7 – 8. Toleruje však aj mierne oslnené a suchšie stanovištia. Vystupuje až do nadmorskej výšky 1 700 m.

Celkové rozšírenie

Severná Amerika, Grónsko, Európa, Stredná a severovýchodná Ázia. V Európe sa vyskytuje prevažne v montánnom až subalpínskom stupni s ťažiskom rozšírenia v Alpách.

Rozšírenie na Slovensku

V minulosti bol zaznamenaný na 16 lokalitách, prevažne vo vápencových oblastiach: Západné Tatry (Červené vrchy, Hladký úplaz, Hrubý vrch), Veľká Fatra (pri obci Ľubochňa, Blatnická dolina, Rakšianska dolina), Nízke Tatry (dolina Lučianka, Demänovská dolina, Ohnište, Sinná, Salatín), Slovenský raj (Stratená, Čierna dolina, Prielom Hornádu, Veľká Biela voda, Štvrtocká Píla). Pochybný údaj je z Čiernej hory pri Obišovciach. Historické údaje o výskyte druhu sú zo 6 ÚEV. Súčasný výskyt druhu na Slovensku však nebol zisťovaný, potrebné je ho zrevidovať.

Faktory ohrozenia

Druh negatívne reaguje na zmenu vlhkosti a osvetlenia lokality (náhle odstránenie tieniaceho porastu drevín alebo silné zatienenie lokality), ktorá môže byť spôsobená sukcesiou drevín alebo poškodením podkladu (ťažba, zosuvy). Možným faktorom ohrozenia je poškodenie stanovišťa vysokohorskou turistikou

Počet lokalít

18

Priemerná plocha TML

102 315 m2

Počet mapovateľov

6

Počet vykonaných návštev na TML

132

Priemerný počet druhov v zázname

17


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Tortella tortuosa (165),Weissia sp. (145),Encalypta streptocarpa (140),Fissidens dubius (133),Preissia quadrata (117),Ctenidium molluscum (94),Bryum pallens (67),Ditrichum gracile (67),Neckera crispa (44),Pedinophyllum interruptum (41)


Galéria


Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity 100 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
B02 - Obnova lesa a manažment 33,8 %
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity 29,2 %
K02 - biologické procesy 18,5 %
K04 - medzidruhové vzťahy (flóra) 6,2 %
K03 - medzidruhové vzťahy (fauna) 4,6 %
B01 - Výsadba na nelesnej ploche 3,1 %
F06 - poľovníctvo, rybárstvo alebo zber nešpecifikovaný vyššie 1,5 %
J03 - iné zmeny ekosystému 1,5 %
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 1,5 %