Vytlačiť

bielomach sivý

bielomach sivý

Leucobryum glaucum

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh európskeho významu

Spoločenská hodnota

0 EUR


Počet lokalít

111

Priemerná plocha TML

595 713 m2

Počet mapovateľov

17

Počet vykonaných návštev na TML

189

Priemerný počet druhov v zázname

3


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Dicranum scoparium (58),Polytrichum formosum (57),Pleurozium schreberi (54),Hylocomium splendens (24),Hypnum cupressiforme (24),Polytrichum commune (23),Sphagnum sp. (18),Eurhynchium striatum (15),Dicranum polysetum (13),Rhytidiadelphus triquetrus (13)Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
B02 - Obnova lesa a manažment 85,7 %
K02 - biologické procesy 14,3 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
B02 - Obnova lesa a manažment 59,4 %
K02 - biologické procesy 9,4 %
M02 - zmeny biotických podmienok 7,8 %
B07 - Iné lesnícke aktivity nešpecifikované vyššie 4,7 %
D01 - dopravné siete 4,7 %
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity 4,7 %
F03 - poľovníctvo a odchyt divej zveri (suchozemskej) 3,1 %
A02 - zmena v spôsoboch obhospodarovania 1,6 %
B01 - Výsadba na nelesnej ploche 1,6 %
L05 - zosuvy pôdy 1,6 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
B02 - Obnova lesa a manažment 76,5 %
B01 - Výsadba na nelesnej ploche 11,8 %
C01 - baníctvo a lomy 5,9 %
F03 - poľovníctvo a odchyt divej zveri (suchozemskej) 5,9 %