Vytlačiť

poniklec prostredný

poniklec prostredný

Pulsatilla subslavica

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh európskeho významu

Spoločenská hodnota

400 EUR


Morfológia

Druh celkovým vzhľadom pripomí­na Pulsatilla grandis, resp. P. slavica, odlišuje sa však najmä počtom listových jariem a šírkou listových úkrojkov dospelých listov. Ich čepeľ je zložená z 2 - 3 jariem lístkov a listové úkrojky sú 7 - 12 mm široké. Kvitnutie: marec - máj.

Ekológia

Suché trávnaté miesta na vápencovom a dolomitovom podklade od pahorkatín do podhor­ského stupňa.

Celkové rozšírenie

Západokarpatský endemit, ktorý vznikol až v poľadovej dobe. Rastie len na území Slovenska.

Rozšírenie na Slovensku

Hojne v Strážovských vrchoch, južnej časti Veľkej Fatry a na Muránskej pla­nine. Zriedkavejšie v Malých Karpatoch, Považskom Inovci (Tematínske vrchy), Javorníkoch (okolie vodnej nádrže Nosice), Lúčanskej Malej Fatre, v okolí Banskej Bystrice, Slovenskom raji, Slovenskom rudohorí (oko­lie Jelšavy, Rožňavy a Gelnice), strednom Pohornádí, Spišských vrchoch a v Slovenskom krase. Početnosť populácií sa pohybuje od niekoľkých jedincov až do stoviek jedincov.

Druh sa vyskytuje na 22 ÚEV, na ktorých sa nachá­dza 63,6 % jeho lokalít na Slovensku.

Faktory ohrozenia

Zarastanie alebo zalesňovanie stanovíšť druhu drevinami (najmä borovicou lesnou a čiernou) a expanzívnymi bylinami, zber rastlín (obľúbená skalnička), ťažba substrátu,hnojenie, umiestňovanie skládok odpadu.   

Zaujímavosti

Na miestach spoločného výskytu P. subslavica s ostatnými druhmi agregátu prebieha introgresívna hybridizácia: v južnej časti areálu s P. grandis, v severnej časti s P. slavica. Vplyvom uvedeného spätného kríženia vznikajú prechodné, ťažko identifikovateľné jedince až celé populácie. (Pozri aj odsek Zaujímavosti pri P. grandis.)

Počet lokalít

35

Priemerná plocha TML

54 598 m2

Počet mapovateľov

12

Počet vykonaných návštev na TML

76

Priemerný počet druhov v zázname

1


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Acer campestre (2),Galium glaucum (2),Fragaria viridis (2),Festuca rupicola (2),Erophila verna (2),Colchicum autumnale (2),Carex tomentosa (2),Carex caryophyllea (2),Brachypodium pinnatum (2),Betonica officinalis (2)


Galéria


Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
K02 - biologické procesy 47,2 %
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity 27,8 %
F03 - poľovníctvo a odchyt divej zveri (suchozemskej) 8,3 %
A03 - kosenie 5,6 %
B01 - Výsadba na nelesnej ploche 5,6 %
F04 - zber, odstraňovanie rastlín, všeobecne 2,8 %
K04 - medzidruhové vzťahy (flóra) 2,8 %