Vytlačiť

rak riavový

rak riavový

Austropotamobius torrentium

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh európskeho významu

Spoločenská hodnota

800 EUR


Morfológia

Najmenší z našich rakov. Pancier je zhora tmavohnedý, niekedy s modrým odtieňom. Dĺžka tela dospelého raka dosahuje maximálne 10 cm. Za očami má 1 postorbitálnu (záhlavovú) lištu. Krátke rostrum (rypákovito predĺžená predná časť pancierového štítu) s nevýrazným kýlom má tvar rovnostranného trojuholníka. Pancier je hladký, bez tŕňov. Klepetá sú rovnako veľké, mohutné, na vnútornej strane prstov s výraznými hrboľmi. Na spojnici prstov je zhora oranžová škvrna. Zospodu sú klepetá aj ostatné končatiny svetlé, väčšinou žltkasté. Samčeky dosahujú väčšie rozmery ako samičky a majú prvé dva páry bruškových končatín premenené na kopulačné orgány.

Ekológia

Obývajú potoky horského a podhorského stupňa s kamenistým dnom. Žijú samotársky, každý jedinec si buduje vlastné úkryty. Pária sa na jeseň.  Samičky čoskoro potom znášajú 50 až 100 červenohnedých lepkavých vajíčok, ktoré nosia prichytené pod bruškom až do jari, keď sa z nich liahnu malé ráčiky. Tie rýchlo rastú a viackrát sa zvliekajú. Keď dosiahnu dospelosť (asi 6 cm), rast sa spomalí, ale naďalej sa pravidelne zvliekajú.

Celkové rozšírenie

Južná a stredná Európa. Druh má pôvod v juhozápadnej časti Panónskej kotliny (Slovinsko, Chorvátsko, Bosna a Hercegovina a Srbsko). Na severe zasahuje do Maďarska, Rakúska, Česka a Nemecka. Na juhu sa vyskytuje po Macedónsko, Grécko a Rumunsko.

Rozšírenie na Slovensku

Na našom území je potvrdený výskyt vo viacerých potokoch z južnej časti Malých Karpát (napr. Javorinka, Jurský potok, Koziarka, Vydrica, Vajnorský potok). Zväčša sa nachádza v stredných a dolných častiach potokov, ale nájsť sa dá aj neďaleko pramenísk. Organické znečistenie znáša celkom dobre, ale na anorganické je značne citlivý. Vyskytuje sa na 3 územiach európskeho významu.

Faktory ohrozenia

Ubúdanie druhu v prírode je spôsobené znečisťovaním vôd, deštrukciou vhodných biotopov a hubovým parazitom Aphanomyces astaci Schikora, 1906.

Zaujímavosti

Druh bol od začiatku 70. rokov 20. storočia do druhej polovice 80. rokov u nás nezvestný. Nájdený bol až v roku 1985 v Dunaji pri Bratislave, kde sa zrejme dostal z Vydrice. Odvtedy bol zistený asi v 15 malokarpatských potokoch.

Počet lokalít

5

Priemerná plocha TML

784 748 m2

Počet mapovateľov

2

Počet vykonaných návštev na TML

15

Priemerný počet druhov v zázname

1


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Rana temporaria Linnaeus, 1758 (3),Cordulegaster heros Theischinger, 1979 (2),Cordulegaster heros (1)


Galéria

Stav ochrany druhu na ÚEV

Stav ochrany druhu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
73.3% 13.3% 13.4%

Celkový stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 

Výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne (%)

ALP:
86.7% 13.3%

Celkové výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne

ALP:
Dobrá
 

Kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
93.3% 6.7%

Celková kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Dobrá
 

Kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
73.3% 13.3% 13.4%

Celková kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 66,7 %
K02 - biologické procesy 33,3 %

Stav ochrany druhu

Stav ochrany druhu za ÚEV