Vytlačiť

kobylka sedmohradská

kobylka sedmohradská

Pholidoptera transsylvanica (Fischer, 1853)

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh európskeho významu

Spoločenská hodnota

300 EUR


Morfológia

Stredne veľká kobylka s dĺžkou tela 20 - 30 mm (väčšia ako P. aptera), krídla prvého páru (tegminy) sú silne skrátené, samičky ich majú len 2 - 3 mm dlhé. Kladielko samičiek až 25 mm dlhé, rovné, iba vzácne vo vrcholovej tretine mierne stoče­né dohora. Základné sfarbenie tela je škoricovo- až tmavohnedé, na temene s dvoma čiernohnedými škvrnami, čelová časť hlavy je dvojfarebná - hnedo--belavá. Tegminy sú jednofarebne svetlo- až červeno-hnedé. Bruško a stehná sú zospodu žlté.

Ekológia

Podhorský až horský druh s optimom v nadmorských výškach 800 - 900 m, ale v Rumun­sku vystupuje takmer do 1 700 m. Vyhľadáva húštiny na okrajoch lesov a presvetlené lesy. Vyhovujú mu suché aj podmáčané stanovištia. Dospelé jedince sa v prírode vyskytujú od júna do konca septembra.

Celkové rozšírenie

Známy je z východnej časti karpatských pohorí (Slovensko, Ukrajina, Rumunsko) a z Panónskej kotliny (Maďarsko, severné Srbsko).

Rozšírenie na Slovensku

U nás sa vzácne vyskytuje vo východnej časti územia - Volovské vrchy, Bukovské vrchy, Slanské vrchy a Vihorlat. Známy je minimálne zo 4 území európskeho významu.

Faktory ohrozenia

Populácie tohto druhu nie sú u nás zatiaľ výrazne ohrozené. Faktorom spôsobujú­cim ubúdanie vhodných lokalít môže byť odvodňo­vanie horských lúk.

Zaujímavosti

Druh bol pôvodne opísaný zo Sed-mohradských Karpát (Rumunsko). Na Slovensku bol po prvýkrát zaznamenaný až v 50. rokoch 20. storočia.

Počet lokalít

15

Priemerná plocha TML

150 559 m2

Počet mapovateľov

4

Počet vykonaných návštev na TML

78

Priemerný počet druhov v zázname

14


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Decticus verrucivorus (Linnaeus, 1758) (46),Pholidoptera griseoaptera (De Geer, 1773) (42),Leptophyes albovittata (Kollar, 1838) (36),Chorthippus parallelus (Zetterstedt, 1821) (33),Chorthippus parallelus (Zetterstedt, 1821) (33),Metrioptera roeseli (Hagenbach, 1822) (33),Pholidoptera griseoaptera (De Geer, 1773) (33),Chrysochraon dispar (Germar, 1834) (32),Euthystira brachyptera (Ocskay, 1826) (32),Phaneroptera falcata (Poda, 1761) (30)


Galéria

Stav ochrany druhu na ÚEV

Stav ochrany druhu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
6.5% 24.2% 69.3%
PAN:
37.5% 37.5% 25.0%

Celkový stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
Zlá
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne (%)

ALP:
14.5% 27.4% 58.1%
PAN:
37.5% 56.3% 6.2%

Celkové výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne

ALP:
Zlá
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
16.1% 25.8% 58.1%
PAN:
50.0% 43.8% 6.2%

Celková kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Zlá
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
9.7% 22.6% 67.7%
PAN:
37.5% 37.5% 25.0%

Celková kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Zlá
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A03 - kosenie 40,0 %
D01 - dopravné siete 40,0 %
B02 - Obnova lesa a manažment 20,0 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
K02 - biologické procesy 35,8 %
B02 - Obnova lesa a manažment 17,0 %
A03 - kosenie 15,1 %
B07 - Iné lesnícke aktivity nešpecifikované vyššie 15,1 %
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity 7,5 %
I01 - druhové invázie 3,8 %
A02 - zmena v spôsoboch obhospodarovania 1,9 %
B03 - Exploatácia bez obnovy lesa 1,9 %
F03 - poľovníctvo a odchyt divej zveri (suchozemskej) 1,9 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A03 - kosenie 72,7 %
B07 - Iné lesnícke aktivity nešpecifikované vyššie 9,1 %
D02 - úžitkové vedenia 9,1 %
K02 - biologické procesy 9,1 %

Stav ochrany druhu

Stav ochrany druhu za ÚEV