Vytlačiť

kobylka čelnatá

kobylka čelnatá

Isophya costata Brunner von Wattenwyl, 1878

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh európskeho významu

Spoločenská hodnota

800 EUR


Počet lokalít

7

Priemerná plocha TML

250 422 m2

Počet mapovateľov

2

Počet vykonaných návštev na TML

9

Priemerný počet druhov v zázname

1


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Ruspolia nitidula (Scopoli, 1786) (2),Metrioptera roeselii roeselii (Hagenbach, 1822) (1),Mecostethus parapleurus parapleurus (Hagenbach, 1822) (1),Chorthippus albomarginatus (De Geer, 1773) (1)


Stav ochrany druhu na ÚEV

Stav ochrany druhu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany druhu na bioregióne

PAN:
25.0% 75.0%

Celkový stav ochrany druhu na bioregióne

PAN:
Zlá
 

Výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne (%)

PAN:
87.5% 12.5%

Celkové výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne

PAN:
Dobrá
 

Kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne (%)

PAN:
87.5% 12.5%

Celková kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne

PAN:
Dobrá
 

Kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne (%)

PAN:
25.0% 75.0%

Celková kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne

PAN:
Zlá
 

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
M01 - zmeny abiotických podmienok 30,4 %
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity 26,1 %
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 26,1 %
I01 - druhové invázie 17,4 %

Stav ochrany druhu

Stav ochrany druhu za ÚEV