Vytlačiť

jasoň červenooký

jasoň červenooký

Parnassius apollo (Linnaeus, 1758)

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh európskeho významu

Spoločenská hodnota

500 EUR

Ohrozenosť podľa červeného zoznamu

ohrozený (EN = Endangered)


Počet lokalít

16

Priemerná plocha TML

18 134 m2

Počet mapovateľov

11

Počet vykonaných návštev na TML

92

Priemerný počet druhov v zázname

10


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Melanargia galathea (Linnaeus, 1758) (57),Maniola jurtina (Linnaeus, 1758) (55),Brintesia circe (Fabricius, 1775) (30),Polyommatus icarus (Rottemberg, 1775) (27),Gonepteryx rhamni (Linnaeus, 1758) (25),Polyommatus coridon (Poda, 1761) (24),Inachis io (Linnaeus, 1758) (23),Papilio machaon Linnaeus, 1758 (23),Pieris rapae (Linnaeus, 1758) (23),Aphantopus hyperanthus (Linnaeus, 1758) (22)


Galéria

Stav ochrany druhu na ÚEV

Stav ochrany druhu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
15.2% 41.3% 43.5%

Celkový stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 

Výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne (%)

ALP:
26.1% 45.7% 28.2%

Celkové výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
29.3% 45.7% 25.0%

Celková kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 

Kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
21.7% 51.1% 27.2%

Celková kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A04 - pasenie 64,3 %
G05 - iné ľudské vplyvy 21,4 %
A03 - kosenie 7,1 %
K02 - biologické procesy 7,1 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
K02 - biologické procesy 63,8 %
F03 - poľovníctvo a odchyt divej zveri (suchozemskej) 13,8 %
D03 - lodné cesty, prístavy, prístavné stavby 7,5 %
A04 - pasenie 6,2 %
B01 - Výsadba na nelesnej ploche 5,0 %
A03 - kosenie 2,5 %
B02 - Obnova lesa a manažment 1,2 %

Stav ochrany druhu

Stav ochrany druhu za ÚEV