Vytlačiť

modráčik čiernoškvrnný

modráčik čiernoškvrnný

Maculinea arion (Linnaeus, 1758)

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh európskeho významu

Spoločenská hodnota

200 EUR

Ohrozenosť podľa červeného zoznamu

zraniteľný (VU = Vulnerable)


Počet lokalít

22

Priemerná plocha TML

159 198 m2

Počet mapovateľov

13

Počet vykonaných návštev na TML

152

Priemerný počet druhov v zázname

11


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Maniola jurtina (Linnaeus, 1758) (88),Polyommatus icarus (Rottemberg, 1775) (81),Melanargia galathea (Linnaeus, 1758) (73),Pieris rapae (Linnaeus, 1758) (55),Pieris napi (Linnaeus, 1758) (50),Papilio machaon Linnaeus, 1758 (45),Lycaena dispar (Haworth, 1803) (41),Aphantopus hyperanthus (Linnaeus, 1758) (40),Argynnis paphia (Linnaeus, 1758) (34),Coenonympha pamphilus (Linnaeus, 1758) (31)


Galéria

Stav ochrany druhu na ÚEV

Stav ochrany druhu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
6.5% 59.7% 33.8%
PAN:
7.3% 82.9% 9.8%

Celkový stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne (%)

ALP:
27.4% 48.4% 24.2%
PAN:
17.1% 78.0% 4.9%

Celkové výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
33.9% 46.8% 19.3%
PAN:
9.8% 85.4% 4.8%

Celková kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
9.7% 69.4% 20.9%
PAN:
9.8% 80.5% 9.7%

Celková kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A03 - kosenie 42,1 %
A04 - pasenie 42,1 %
K02 - biologické procesy 15,8 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
K02 - biologické procesy 56,1 %
A04 - pasenie 20,7 %
A03 - kosenie 8,5 %
B01 - Výsadba na nelesnej ploche 8,5 %
B02 - Obnova lesa a manažment 2,4 %
F04 - zber, odstraňovanie rastlín, všeobecne 2,4 %
K03 - medzidruhové vzťahy (fauna) 1,2 %

Frekvencia pozitívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A04 - pasenie 65,5 %
A03 - kosenie 24,1 %
K02 - biologické procesy 6,9 %
A10 - zmena štruktúry poľnohospodárskej pôdy 3,4 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
K02 - biologické procesy 82,9 %
A03 - kosenie 14,6 %
A10 - zmena štruktúry poľnohospodárskej pôdy 2,4 %

Stav ochrany druhu

Stav ochrany druhu za ÚEV