Vytlačiť

mlynárik východný

mlynárik východný

Leptidea morsei (Fenton, 1881)

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh európskeho významu

Spoločenská hodnota

200 EUR

Ohrozenosť podľa červeného zoznamu

vyžadujúci ďalšiu pozornosť


Morfológia

Nenápadný denný motýľ s rozpätím krídel 40 – 46 mm. Základné sfarbenie krídel je biele. Zhora sú na vrcholoch predných krídel žilky široko sivo lemované, niekedy, hlavne samčekom 2. generácie, sa vytvára súvislá sivá škvrna. Sivé sfarbenie samičiek je vždy menej výrazné, niekedy sa úplne stráca. Na rube sú tieto škvrny zelenošedé. Zadné krídla sú zospodu žltkasté so sivou kresbou v tvare dvoch nevýrazných pásov, ktoré presvitajú aj na vrchnú stranu. Vonkajší okraj predných krídel nie je rovnomerne zaoblený, ale pod vrcholom vybieha do nevýrazného hrotu. Hhúsenice sú sýtozelené, s pozdĺžnymi bledozelenými pásmi na chrbte a žltým pásom po stranách, kukla je žltozelená, upevnená na vegetácii kremasterom a opaskom.

Ekológia

Motýle vyhľadávajú okraje lesov, svetliny, prieseky a lesné cesty v teplých listnatých (dubových) lesoch, ale vystupujú aj do horských polôh do 800 m n. m. V teplých oblastiach sa môžu vyskytovať dve generácie do roka (IV. − V. a VII. − VIII.), v horských oblastiach sa normálne tvorí iba jedna generácia. Oplodnené samičky kladú na jar vajíčka jednotlivo na viku vtáčiu (Vicia cracca). Pôvodne sa predpokladalo, že živnou rastlinou sú hrachory (Lathyrus spp.), ale súčasné pozorovania to nepotvrdili. Húsenice sa kuklia priamo na živných rastlinách. Kukly prezimujú. Samčeky vyhľadávajú na cicanie vlhkú pôdu.

Celkové rozšírenie

Eurosibírsky druh. Od severného Balkánu a východnej časti Európy cez Sibír až po Japonsko.

Rozšírenie na Slovensku

Po prvýkrát bol zaznamenaný v roku 1930 z okolia Prešova a o 20 rokov v Slovenskom krase (Plešivec), Slanských vrchoch (Slanec a Slančík) a v Zemplínskych vrchoch (Cejkov). Neskôr bol zaznamenaný aj v Malých Karpatoch (Čachtické vrchy). V súčasnosti žije v Slovenskom raji, v Nízkych
Tatrách a na Kozích chrbtoch (Vikartovce). Druh sa vyskytuje na 21 územiach európskeho významu.

Faktory ohrozenia

Úbytok pozorovaný v súčasnosti je zrejme spôsobený zmenou lesného hospodárstva v podhorských lesoch.

Zaujímavosti

V Európe sa uvádza z rodu Leptidea výskyt 4 druhov, z ktorých sú na Slovensku zastúpené 3 − L. morsei, L. sinapis (Linnaeus, 1758) a L. reali Reissinger, 1989. L. morsei je z nich najväčší, líši sa aj tvarom predných krídel (hrot pod vrcholom) a okrúhlym spodným okrajom šupiniek na krídlach (ostatné dva druhy majú na okraji šupiniek 2 – 3 zúbky). Pri L. morsei sú rozlišované 3 poddruhy. U nás žije ssp. major Grund, 1905, ktorý je rozšírený od strednej Európy až po strednú a južnú Sibír. Nominátny (rovnomenný) poddruh sa vyskytuje v Transbajkalsku a na Ďalekom východe až po Ussuri a ssp. morseides Verity, 1911, žije v Altaji a Sajane.

Počet lokalít

13

Priemerná plocha TML

51 842 m2

Počet mapovateľov

8

Počet vykonaných návštev na TML

84

Priemerný počet druhov v zázname

10


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Pieris napi (Linnaeus, 1758) (50),Anthocharis cardamines (Linnaeus, 1758) (39),Pararge aegeria (Linnaeus, 1758) (33),Polygonia c-album (Linnaeus, 1758) (27),Aglais urticae (Linnaeus, 1758) (23),Gonepteryx rhamni (Linnaeus, 1758) (21),Ematurga atomaria (Linnaeus, 1758) (18),Erebia medusa (Denis et Schiffermueller, 1775) (18),Coenonympha arcania (Linnaeus, 1761) (17),Crambus lathoniella (Zincken, 1817) (17)


Galéria

Stav ochrany druhu na ÚEV

Stav ochrany druhu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
5.6% 62.0% 32.4%
PAN:
100.0%

Celkový stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Zlá
 

Výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne (%)

ALP:
26.8% 62.0% 11.2%
PAN:
30.8% 69.2%

Celkové výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Zlá
 

Kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
32.4% 57.7% 9.9%
PAN:
30.8% 69.2%

Celková kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Zlá
 

Kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
11.3% 59.2% 29.5%
PAN:
100.0%

Celková kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Zlá
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
B02 - Obnova lesa a manažment 100 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
K02 - biologické procesy 41,0 %
B07 - Iné lesnícke aktivity nešpecifikované vyššie 21,7 %
B02 - Obnova lesa a manažment 16,9 %
A04 - pasenie 7,2 %
B01 - Výsadba na nelesnej ploche 7,2 %
G02 - športové a rekreačné štruktúry 3,6 %
M02 - zmeny biotických podmienok 2,4 %

Frekvencia pozitívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A04 - pasenie 66,7 %
A03 - kosenie 33,3 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
K02 - biologické procesy 100 %

Stav ochrany druhu

Stav ochrany druhu za ÚEV