Vytlačiť

priadkovec trnkový

priadkovec trnkový

Eriogaster catax (Linnaeus, 1758)

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh európskeho významu

Spoločenská hodnota

200 EUR


Morfológia

Menší priadkovec s rozpätím krídel samčekov do 32 a samičiek do 42 mm. Okrem veľkosti sa obe pohlavia líšia aj v základnom sfarbení. Samčeky sú oranžovožlté, samičky červenohnedé. Obe pohlavia však majú podobnú kresbu − na predných krídlach majú tmavší široký stredový pás s veľmi výraznou okrúhlou bielou škvrnou uprostred. hlava, hruď, telo aj nohy imág sú veľmi husto a dlho ochlpené. Samčeky majú výrazne hrebeňovité tykadlá.

Ekológia

Majú jednu generáciu do roka. Imága (dospelé jedince) sú v prírode od konca augusta do októbra. Motýle lietajú za súmraku a v noci, keď aj kopulujú. Oplodnené samičky kladú vajíčka v prstencoch okolo halúzok hlohov (Crataegus sp.) a trniek (Prunus spinosa).
Prekrývajú ich ochrannou vrstvou chĺpkov zo svojho zadočku. Vajíčka prezimujú a na jar sa z nich liahnu čierne húseničky. Živia sa mladými lístkami. Až do posledného zvliekania žijú pospolito v pavučinovitom hniezde, ktoré postupne zväčšujú. Posledný instar žije samotársky.
Kuklí sa v tvrdom, žltohnedom, oválnom zámotku, plytko pod zemou alebo pod vegetáciou. Obýva teplé krovinaté biotopy, riedke listnaté lesy a okraje lesov s porastami trniek v nížinách a stredných polohách.

Celkové rozšírenie

Eurosibírsky druh. Rozšírený od severného Španielska a západného Francúzska cez teplé oblasti strednej Európy až po južné Rusko a Kaukaz.

Rozšírenie na Slovensku

V minulosti bol lokálne rozšírený na všetkých vhodných lokalitách nižších a stredných polôh. V súčasnosti známy z južnej časti bielych Karpát, zo Záhoria, z Podunajskej nížiny, Malých Karpát, zo Starohorských vrchov, Poľany, Veľkej Fatry, Cerovej vrchoviny a ďalších území. Vyskytuje sa v 26 územiach európskeho významu.

Faktory ohrozenia

Zarastanie pôvodne členitých nezapojených lesných porastov a lesných lúk. Ubúdanie výmladkových lesov v nižších polohách.

Zaujímavosti

Priadkovce dostali meno podľa toho, že ich húsenice už od mala spriadajú hniezda, ktoré môžu dosiahnuť až 20 cm. V hniezde hľadajú úkryt pred predátormi alebo nepriaznivým počasím a nocujú v ňom za chladných nocí.

Počet lokalít

23

Priemerná plocha TML

145 183 m2

Počet mapovateľov

8

Počet vykonaných návštev na TML

130

Priemerný počet druhov v zázname

7


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Pieris napi (Linnaeus, 1758) (60),Anthocharis cardamines (Linnaeus, 1758) (58),Pyrgus malvae (Linnaeus, 1758) (53),Inachis io (Linnaeus, 1758) (40),Leptidea sinapis (Linnaeus, 1758) (40),Gonepteryx rhamni (Linnaeus, 1758) (31),Pieris rapae (Linnaeus, 1758) (31),Polygonia c-album (Linnaeus, 1758) (29),Erynnis tages (Linnaeus, 1758) (28),Iphiclides podalirius (Linnaeus, 1758) (27)


Galéria

Stav ochrany druhu na ÚEV

Stav ochrany druhu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
20.0% 38.8% 41.2%
PAN:
15.6% 35.6% 48.8%

Celkový stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne (%)

ALP:
37.6% 58.8% 3.6%
PAN:
35.6% 64.4%

Celkové výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
43.5% 52.9% 3.6%
PAN:
40.0% 60.0%

Celková kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
43.5% 16.5% 40.0%
PAN:
26.7% 24.4% 48.9%

Celková kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A03 - kosenie 58,8 %
A04 - pasenie 41,2 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A04 - pasenie 38,0 %
K02 - biologické procesy 36,0 %
A03 - kosenie 16,0 %
B01 - Výsadba na nelesnej ploche 8,0 %
M01 - zmeny abiotických podmienok 2,0 %

Frekvencia pozitívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A03 - kosenie 50,0 %
A04 - pasenie 25,0 %
A10 - zmena štruktúry poľnohospodárskej pôdy 25,0 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
K02 - biologické procesy 63,6 %
A04 - pasenie 18,2 %
A03 - kosenie 13,6 %
A10 - zmena štruktúry poľnohospodárskej pôdy 4,5 %

Stav ochrany druhu

Stav ochrany druhu za ÚEV