Vytlačiť

potemník pasienkový

potemník pasienkový

Probaticus subrugosus (Duftschmid, 1812)

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh európskeho významu

Spoločenská hodnota

300 EUR


Morfológia

Oválny, 13 mm dlhý, jednofarebne šedočierny, matný chrobák. hlava a štít sú husto bodkované. bočné okraje štítu široko okrúhle s vytiahnutými zadnými rohami. Krovky sú silne vyklenuté s pozdĺžnymi ryhami, medziryžia sú husto bodkované.

Ekológia

Žije v lesostepných oblastiach, vo viniciach a na pastvinách. Za súmraku hľadá potravu pod suchou trávou.

Celkové rozšírenie

Známy je z Maďarska, Slovenska, štátov bývalej Juhoslávie a južného Ruska.

Rozšírenie na Slovensku

Na Slovensku bol zistený v minulosti iba na južnom Slovensku (Senec, Štúrovo). Predpokladá sa jeho výskyt na 2 územiach európskeho významu.

Zaujímavosti

Zo Slovenska sa uvádza výskyt ešte jedného druhu z rodu Probaticus - P. tarsatus (Küster, 1850). Nájdený bol iba raz a to v okolí Banskej Bystrice.

Počet lokalít

2

Priemerná plocha TML

2 993 210 m2

Počet mapovateľov

2

Počet vykonaných návštev na TML

15

Priemerný počet druhov v zázname

6


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Gnaptor spinimanus (Pallas, 1781) (43),Dorcadion (Autodorcadion) aethiops aethiops Scopoli, 1763 (10),Blaps lethifera Marsham, 1802 (8),Dorcadion (Autodorcadion) fulvum fulvum Scopoli, 1763 (7),Dorcadion (Autodorcadion) pedestre pedestre Poda, 1761 (5),Carabus (Eucarabus) ulrichii ulrichii Germar, 1824 (3),Carabus (Carabus) cancellatus cancellatus Illiger, 1798 (3),Pedinus femoralis (Linnaeus, 1767) (2),Carabus (Trachycarabus) scabriusculus Olivier, 1795 (1),Carabus (Tomocarabus) convexus convexus Fabricius, 1775 (1)


Stav ochrany druhu na ÚEV

Stav ochrany druhu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany druhu na bioregióne

PAN:
100.0%

Celkový stav ochrany druhu na bioregióne

PAN:
Zlá
 

Výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne (%)

PAN:
100.0%

Celkové výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne

PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne (%)

PAN:
100.0%

Celková kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne

PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne (%)

PAN:
100.0%

Celková kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne

PAN:
Zlá
 

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A03 - kosenie 24,0 %
A04 - pasenie 24,0 %
A07 - používanie pesticídov, hormónov a chemikálií 24,0 %
I01 - druhové invázie 16,0 %
E01 - urganizované územia a ľudské sídla 12,0 %

Stav ochrany druhu

Stav ochrany druhu za ÚEV