Vytlačiť

bystruška potočná

bystruška potočná

Carabus (Hygrocarabus) variolosus variolosus Fabricius, 1787

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh európskeho významu

Spoločenská hodnota

100 EUR

Ohrozenosť podľa červeného zoznamu

zraniteľný (VU = Vulnerable)


Morfológia

Veľká, 23 − 23 mm dlhá, jednofarebne čierna bystruška. Na krovkách má tri výrazné rebrá prerušované veľkými, pomerne hlbokými jamkami.

Ekológia

Je to druh špecializovaný na vlhké prostredie (hygrofil). Žije hlavne v listnatých a zmiešaných lesoch, menej v ihličnatých lesoch. Vyskytuje sa na brehoch horských riek a potokov, v močariaroch, rašeliniskách a pri stojatých vodách. Úkryt a potravu vyhľadáva vo vlhkom lístí, machu, pod kameňmi a kmeňmi stromov aj vo vode. Imága (dospelé jedince) sú aktívne od apríla do septembra, hlavne v noci. Prezimujú imága.

Celkové rozšírenie

Eurosibírsky druh, obýva južnú časť strednej Európy a juhovýchodnú Európu.

Rozšírenie na Slovensku

Na Slovensku sa roztrúsene vyskytuje po celom území, miestami je hojná. Vyskytuje sa v podhorskom a nižšom horskom stupni (napr. Poľana, Pieniny, Nízke a Vysoké Tatry, Bukovské vrchy), ale občas sa objavuje aj v pahorkatinnom (kolínnom) stupni (Abrod). Vyskytuje sa na 36 územiach európskeho významu.

Faktory ohrozenia

Neohľaduplné používanie ťažkých mechanizmov pri ťažbe, znečistenie horských potokov únikom ropných látok. Nepriaznivý vplyv majú aj melioračné zásahy a vysušovanie mokradí.

Zaujímavosti

Jediný z našich druhov zaradený v podrode Hydrocarabus. Rozoznávame 2 poddruhy − C. v. variolosus Fabricius, 1787 (Čechy, Morava, Sliezsko, juhozápadné Poľsko, Slovensko, Ukrajina, Rumunsko, východné Srbsko a Bulharsko) a C. v. nodulosus Creutzer, 1799 (Francúzsko, Nemecko, Švajčiarsko, Rakúsko, Taliansko, Slovinsko, Chorvátsko, Srbsko, Bosna a Hercegovina). Niekedy sú oba poddruhy považované za samostatné druhy. Líšia sa počtom a hĺbkou jamiek na krovkách.

Počet lokalít

17

Priemerná plocha TML

65 570 477 m2

Počet mapovateľov

14

Počet vykonaných návštev na TML

167

Priemerný počet druhov v zázname

7


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Anoplotrupes stercorosus (Hartmann in L.G. Scriba, 1791) (66),Carabus (Megodontus) violaceus violaceus Linnaeus, 1758 (43),Pterostichus (Bothriopterus) oblongopunctatus (Fabricius, 17 (38),Carabus (Oreocarabus) glabratus glabratus Paykull, 1790 (36),Carabus (Chaetocarabus) intricatus intricatus Linnaeus, 1761 (32),Abax (Abax) ovalis (Duftschmid, 1812) (29),Abax (Abacopercus) schueppeli rendschmidtii (Germar, 1839) (27),Platynus (Platynus) assimilis (Paykull, 1790) (27),Fringilla coelebs Linnaeus, 1758 (24),Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758) (21)


Galéria

Stav ochrany druhu na ÚEV

Stav ochrany druhu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
8.0% 45.7% 46.3%
PAN:
48.3% 51.7%

Celkový stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne (%)

ALP:
33.3% 66.7%
PAN:
6.9% 82.8% 10.3%

Celkové výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
34.1% 65.9%
PAN:
6.9% 82.8% 10.3%

Celková kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
22.5% 31.2% 46.3%
PAN:
58.6% 41.4%

Celková kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
B02 - Obnova lesa a manažment 50,0 %
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 14,0 %
B07 - Iné lesnícke aktivity nešpecifikované vyššie 12,4 %
H01 - znečistenie povrchových vôd 9,9 %
M01 - zmeny abiotických podmienok 4,5 %
G02 - športové a rekreačné štruktúry 3,5 %
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 3,5 %
B01 - Výsadba na nelesnej ploche 1,9 %
D01 - dopravné siete 0,3 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
B02 - Obnova lesa a manažment 41,5 %
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 22,6 %
M01 - zmeny abiotických podmienok 17,0 %
B01 - Výsadba na nelesnej ploche 5,7 %
H05 - znečistenie pôdy a pevný odpad 5,7 %
K02 - biologické procesy 5,7 %
C01 - baníctvo a lomy 1,9 %

Stav ochrany druhu

Stav ochrany druhu za ÚEV