Vytlačiť

bystruška južná

bystruška južná

Carabus hungaricus

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh európskeho významu

Spoločenská hodnota

300 EUR

Ohrozenosť podľa červeného zoznamu

ohrozený (EN = Endangered)


Morfológia

Veľká, 22 − 28 mm dlhá, robustná bystruška. Je čiernej farby, slabo lesklá. štít je širší ako dlhší, s bočnými okrajmi výrazne zaokrúhlenými, bez postranných štetín. Na báze štítu sú nápadné zadné rohy. Krovky sú len veľmi jemne vráskavé, bez rebier, s tromi radmi nevýrazných jamiek.

Ekológia

Xerofilný (suchomilný) stepný druh. Imága (dospelé jedince) sú aktívne neskoro v lete a na jeseň. Žije na lesostepiach aj na sprašiach.

Celkové rozšírenie

Druh má eurosibírske rozšírenie. Nominotypický (základný) poddruh C. h. hungaricus sa vyskytuje v stepiach od Moravy a Slovenska cez Rakúsko a Maďarsko po západné Rumunsko (Banát) a severovýchodné Srbsko (Vojvodina).

Rozšírenie na Slovensku

U nás sa vyskytuje vzácne na juhozápadnom Slovensku. Nie je hlásený zo žiadnych území európskeho významu.

Faktory ohrozenia

Zarastanie stepných lokalít náletovými drevinami alebo ich premena na záhradkárske osady. hrozbu predstavuje aj nevhodný spôsob kosenia a čas pastvy.

Zaujímavosti

Bystruška južná je v rámci svojho areálu rozšírenia veľmi premenlivá, preto bolo doteraz opísaných 5 rôznych poddruhov − C. h. hungaricus (Fabricius, 1792); C. h. mingens (Quensel, 1806); C. h. cribellatus (Adams, 1812); C. h. gastridulus (Fischer von Waldheim, 1823) a C. h. scythus (Motschulsky, 1847). V rámci týchto poddruhov sú známe ešte ďalšie rasy, napr. C. h. h. viennensis (Kraatz, 1877) z Rakúska či C. h. h. frivaldskyanus (Reuning, 1933) z Rumunska.

Počet lokalít

4

Priemerná plocha TML

1 743 536 m2

Počet mapovateľov

6

Počet vykonaných návštev na TML

59

Priemerný počet druhov v zázname

4


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Carabus (Procrustes) coriaceus coriaceus Linnaeus, 1758 (10),Echinocerus floralis Pallas, 1773 (8),Gnaptor spinimanus (Pallas, 1781) (8),Calamobius filum Rossi, 1790 (5),Omophlus (Omophlus) lividipes Mulsant, 1856 (4),Ptosima flavoguttata (Illiger, 1803) (4),Acrida ungarica (HERBST) 1786 (3),Alosterna tabacicolor (De Geer, 1775) (3),Anthaxia (Haplanthaxia) millefolii (Fabricius, 1801) (3),Anthaxia olympica Kiesenwetter, 1858 (3)


Galéria

Stav ochrany druhu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany druhu na bioregióne

PAN:
20.3% 79.7%

Celkový stav ochrany druhu na bioregióne

PAN:
Zlá
 

Výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne (%)

PAN:
13.6% 61.0% 25.4%

Celkové výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne

PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne (%)

PAN:
5.1% 62.7% 32.2%

Celková kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne

PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne (%)

PAN:
15.3% 5.1% 79.6%

Celková kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne

PAN:
Zlá
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A04 - pasenie 77,8 %
B03 - Exploatácia bez obnovy lesa 11,1 %
K02 - biologické procesy 11,1 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
K02 - biologické procesy 70,4 %
A04 - pasenie 9,3 %
C01 - baníctvo a lomy 7,4 %
A03 - kosenie 5,6 %
F03 - poľovníctvo a odchyt divej zveri (suchozemskej) 5,6 %
B01 - Výsadba na nelesnej ploche 1,9 %

Stav ochrany druhu

Stav ochrany druhu za ÚEV