Vytlačiť

myšovka horská

myšovka horská

Sicista betulina (Pallas, 1779)

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh európskeho významu

Spoločenská hodnota

1 000 EUR

Ohrozenosť podľa červeného zoznamu

ohrozený (EN = Endangered)

TaxOriginCode:

15


Počet lokalít

13

Priemerná plocha TML

885 705 m2

Počet mapovateľov

7

Počet vykonaných návštev na TML

63

Priemerný počet druhov v zázname

12


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Apodemus flavicollis (Melchior, 1834) (338),Clethrionomys glareolus (Schreber, 1780) (199),Sorex araneus Linnaeus, 1758 (53),Microtus agrestis (Linnaeus, 1761) (38),Microtus subterraneus (de Selys-Longchamps, 1836) (21),Sorex minutus Linnaeus, 1766 (18),Apodemus agrarius (Pallas, 1771) (17),Microtus arvalis (Pallas, 1779) (16),Microtus tatricus Kratochvil, 1952 (7),Sorex alpinus Schinz, 1837 (7)


Galéria

Stav ochrany druhu na ÚEV

Stav ochrany druhu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
14.3% 63.5% 22.2%

Celkový stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 

Výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne (%)

ALP:
27.0% 58.7% 14.3%

Celkové výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
38.1% 47.6% 14.3%

Celková kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 

Kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
15.9% 63.5% 20.6%

Celková kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A04 - pasenie 33,3 %
B02 - Obnova lesa a manažment 33,3 %
G02 - športové a rekreačné štruktúry 16,7 %
K02 - biologické procesy 16,7 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
K02 - biologické procesy 30,8 %
G02 - športové a rekreačné štruktúry 19,2 %
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity 15,4 %
B02 - Obnova lesa a manažment 9,6 %
A02 - zmena v spôsoboch obhospodarovania 7,7 %
B07 - Iné lesnícke aktivity nešpecifikované vyššie 7,7 %
F04 - zber, odstraňovanie rastlín, všeobecne 5,8 %
E01 - urganizované územia a ľudské sídla 3,8 %

Stav ochrany druhu

Stav ochrany druhu za ÚEV