Vytlačiť

ucháč sivý

ucháč sivý

Plecotus austriacus (Fischer, 1892)

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh európskeho významu

Spoločenská hodnota

500 EUR

Ohrozenosť podľa červeného zoznamu

zraniteľný (VU = Vulnerable)


Počet lokalít

18

Priemerná plocha TML

104 354 m2

Počet mapovateľov

8

Počet vykonaných návštev na TML

25

Priemerný počet druhov v zázname

2


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Nyctalus leisleri (Kuhl, 1818) (6),Myotis bechsteinii (Kuhl, 1818) (4),Barbastella barbastellus (Schreber, 1774) (3),Myotis daubentonii (Kuhl, 1819) (3),Myotis myotis (Borkhausen, 1797) (3),Eptesicus serotinus (Schreber, 1774) (3),Eptesicus serotinus (Schreber, 1774) (3),Myotis mystacinus (Kuhl, 1819) (3),Plecotus auritus (Linnaeus, 1758) (3),Eptesicus nilssonii (Keyserling et Blasius, 1839) (2)


Galéria

Stav ochrany druhu na ÚEV

Stav ochrany druhu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
14.3% 61.9% 23.8%
PAN:
75.0% 25.0%

Celkový stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne (%)

ALP:
76.2% 9.5% 14.3%
PAN:
50.0% 25.0% 25.0%

Celkové výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
81.0% 4.8% 14.2%
PAN:
50.0% 25.0% 25.0%

Celková kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
14.3% 66.7% 19.0%
PAN:
100.0%

Celková kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
G05 - iné ľudské vplyvy 42,9 %
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 28,6 %
E06 - iné aktivity spojené s urbanizáciou a priemyslom 14,3 %
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 14,3 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
G05 - iné ľudské vplyvy 50,0 %
K02 - biologické procesy 50,0 %

Stav ochrany druhu

Stav ochrany druhu za ÚEV