Vytlačiť

hraboš severský

hraboš severský

Microtus oeconomus (Pallas, 1776)

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh európskeho významu

Spoločenská hodnota

5 000 EUR

Ohrozenosť podľa červeného zoznamu

ohrozený (EN = Endangered)

TaxOriginCode:

15


Morfológia

Malý cicavec myšovitého vzhľadu, s kratším tupým nosom, krátkymi ušnicami a s telom dlhým do 142 mm. Na vrchnej strane tela má pomer­ne tmavú, šedohnedú až čiernohnedú srsť, na spod­nej strane tela je srsť belavá až špinavožltá. Dĺžka chvosta predstavuje 40 - 55 % dĺžky tela.

Ekológia

Je to vlhkomilný a tieňomilný hlodavec, ktorý na našom území žije na okraji plytkých vôd, v močiaroch a starých mŕtvych ramenách riek, ktoré sú zarastané predovšetkým ostricami, trsťou a pálkou. Uprednostňuje stanovištia s pravidelným vodným režimom (stabilná hladina spodnej vody a pravidelné záplavy). Dobre pláva, aktívny je za súmraku a v noci. Živí sa rastlinnou potravou, ktorá sa v priebehu roka mení v závislosti od vyvíjajúcej sa vegetácie. Hniezda si robí z vodných rastlín a podľa výšky hladiny vody buď v dolnej časti ostricových trsov pod zemou, alebo na vrchu trsov. Rozmnožuje sa od februára do novem­bra, gravidita trvá 20 - 23 dní a vo vrhu má 2 - 9 mlá­ďat. Do roka má samica 3 - 4 vrhy. Jedince sa dožívajú 12 - 13 mesiacov. Samice narodené do jesene sú schopné rozmnožovať sa ešte v tom istom roku.

Celkové rozšírenie

Hraboš severský sa vyskytuje v holarktickej oblasti, žije v tundre a severnej tajge. Roz­šírený je od Aljašky cez severnú Áziu až k Číne, Mongol­sku a k stepným oblastiam na juhu. V Európe sa vysky­tuje na severe Škandinávie, severovýchode Nemecka, Poľska, Bieloruska, Ukrajiny a v severnej a centrálnej európskej časti Ruska. Izolované (reliktné) populácie sú v Holandsku, južnom Nórsku, strednej časti Švédska, vo Fínsku, v Rakúsku, na Slovensku a v Maďarsku.

Rozšírenie na Slovensku

Na našom území sa izolo­vane a vzácne len na vhodných stanovištiach Podu­najskej roviny a Hronskej pahorkatiny vyskytuje poddruh hraboš severský panónsky (Microtus oeconomus mehelyi, Éhik, 1928).

Druh sa vyskytuje na 11 územiach európskeho výz­namu.

Faktory ohrozenia

Likvidácia, prípadné narušenie vodného režimu na vhodných lokalitách.

Počet lokalít

9

Priemerná plocha TML

1 526 464 m2

Počet mapovateľov

3

Počet vykonaných návštev na TML

124

Priemerný počet druhov v zázname

12


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Apodemus agrarius (Pallas, 1771) (461),Clethrionomys glareolus (Schreber, 1780) (294),Sorex araneus Linnaeus, 1758 (177),Apodemus microps Kratochvil et Rosicky, 1952 (139),Apodemus sylvaticus (Linnaeus, 1758) (120),Micromys minutus (Pallas, 1771) (84),Microtus arvalis (Pallas, 1779) (54),Sorex minutus Linnaeus, 1766 (27),Microtus subterraneus (de Selys-Longchamps, 1836) (23),Apodemus sp. (9)


Galéria

Stav ochrany druhu na ÚEV

Stav ochrany druhu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany druhu na bioregióne

PAN:
1.6% 94.4% 4.0%

Celkový stav ochrany druhu na bioregióne

PAN:
Nevyhovujúca
 

Výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne (%)

PAN:
3.2% 96.8%

Celkové výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne

PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne (%)

PAN:
21.8% 78.2%

Celková kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne

PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne (%)

PAN:
27.4% 68.5% 4.1%

Celková kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne

PAN:
Nevyhovujúca
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A03 - kosenie 63,6 %
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 36,4 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 56,5 %
K02 - biologické procesy 37,4 %
A02 - zmena v spôsoboch obhospodarovania 5,7 %
A03 - kosenie 0,4 %

Stav ochrany druhu

Stav ochrany druhu za ÚEV