Vytlačiť

plch lesný

plch lesný

Dryomys nitedula (Pallas, 1779)

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh európskeho významu

Spoločenská hodnota

300 EUR

Ohrozenosť podľa červeného zoznamu

vyžadujúci ďalšiu pozornosť


Počet lokalít

11

Priemerná plocha TML

3 261 408 m2

Počet mapovateľov

8

Počet vykonaných návštev na TML

66

Priemerný počet druhov v zázname

7


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Apodemus flavicollis (Melchior, 1834) (149),Clethrionomys glareolus (Schreber, 1780) (128),Muscardinus avellanarius (Linnaeus, 1758) (39),Sorex araneus Linnaeus, 1758 (35),Glis glis (Linnaeus, 1766) (17),Apodemus sylvaticus (Linnaeus, 1758) (16),Parus major Linnaeus, 1758 (7),Sorex minutus Linnaeus, 1766 (6),Apodemus sp. (5),Microtus subterraneus (de Selys-Longchamps, 1836) (5)


Galéria

Stav ochrany druhu na ÚEV

Stav ochrany druhu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
4.8% 76.2% 19.0%
PAN:
100.0%

Celkový stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Zlá
 

Výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne (%)

ALP:
28.6% 71.4%
PAN:
100.0%

Celkové výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
61.9% 38.1%
PAN:
16.7% 83.3%

Celková kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
14.3% 66.7% 19.0%
PAN:
100.0%

Celková kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Zlá
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
B02 - Obnova lesa a manažment 100 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A03 - kosenie 71,4 %
B02 - Obnova lesa a manažment 14,3 %
B07 - Iné lesnícke aktivity nešpecifikované vyššie 14,3 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
K03 - medzidruhové vzťahy (fauna) 75,0 %
B07 - Iné lesnícke aktivity nešpecifikované vyššie 25,0 %

Stav ochrany druhu

Stav ochrany druhu za ÚEV