Vytlačiť

skaliar pestrý

skaliar pestrý

Monticola saxatilis (Linnaeus, 1766)

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh národného významu

Spoločenská hodnota

3 000 EUR

Ohrozenosť podľa červeného zoznamu

ohrozený (EN = Endangered)


Počet lokalít

14

Priemerná plocha TML

273 960 m2

Počet mapovateľov

10

Počet vykonaných návštev na TML

28

Priemerný počet druhov v zázname

14


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Emberiza cia Linnaeus, 1766 (17),Parus major Linnaeus, 1758 (17),Turdus merula Linnaeus, 1758 (17),Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758) (15),Fringilla coelebs Linnaeus, 1758 (15),Corvus corax Linnaeus, 1758 (14),Phylloscopus collybita (Vieillot, 1817) (14),Turdus philomelos Brehm, 1831 (14),Cyanistes caeruleus (Linnaeus, 1785) (12),Phylloscopus trochilus (Linnaeus, 1758) (12)


Stav ochrany druhu na ÚEV

Stav ochrany druhu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
5.0% 95.0%
PAN:
100.0%

Celkový stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
Zlá
 
PAN:
Zlá
 

Výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne (%)

ALP:
60.0% 20.0% 20.0%
PAN:
50.0% 50.0%

Celkové výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
30.0% 70.0%
PAN:
25.0% 50.0% 25.0%

Celková kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
5.0% 95.0%
PAN:
100.0%

Celková kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Zlá
 
PAN:
Zlá
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
C01 - baníctvo a lomy 28,6 %
K02 - biologické procesy 28,6 %
A04 - pasenie 14,3 %
B02 - Obnova lesa a manažment 14,3 %
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 14,3 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
K02 - biologické procesy 22,2 %
C01 - baníctvo a lomy 11,1 %
D01 - dopravné siete 11,1 %
F05 - ilegálny zber / odchyt morskej fauny 11,1 %
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity 11,1 %
H05 - znečistenie pôdy a pevný odpad 11,1 %
H06 - prírastok energie 11,1 %
M02 - zmeny biotických podmienok 11,1 %

Frekvencia pozitívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A04 - pasenie 40,0 %
B02 - Obnova lesa a manažment 40,0 %
K02 - biologické procesy 20,0 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A04 - pasenie 50,0 %
C01 - baníctvo a lomy 50,0 %

Stav ochrany druhu

Stav ochrany druhu za ÚEV