Vytlačiť

Mlok hrebenatý

Mlok hrebenatý

Triturus cristatus (Laurenti, 1768)

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh európskeho významu

Spoločenská hodnota

800 EUR

Ohrozenosť podľa červeného zoznamu

ohrozený (EN = Endangered)


Morfológia

Je to najväčší európsky druh rodu Tritu­rus. Samec dosahuje dĺžku tela asi 150 mm a samica až 180 mm. Telo majú zhora tmavosivé až sivohnedé so stredne veľkými tmavými škvrnami na chrbte a biely­mi bodkami na bokoch. Žlté až oranžové brucho majú posiate množstvom nepravidelných tmavých škvŕn. Samec má v období párenia vyvinutý výrazný, zubatý kožný chrbtový lem - hrebeň, ktorý sa začína už nad očami a nad koreňom chvosta je prerušený. Bočné strany chvosta sú lemované belavým, perleťovo le­sklým pruhom. Samica nemá na chrbte kožný hrebeň a na chvoste má žlto alebo oranžovo sfarbený spodný nevýrazný lem.

Ekológia

Vyskytuje sa najmä v stredných polohách medzi 150 - 900 m n. m., najčastejšie od 250 do 600 m n. m. Reprodukčné lokality sú stojaté, hlbšie (viac ako 1 m) vodné nádrže, jazierka, jamy a pod. Vyhýba sa zarybneným vodám. Žije v lesoch, ale i v odlesnenej krajine, kde v okolí reprodukčnej lokality nachádza dostatok úkrytov pre skrytý spôsob suchozemského života.

Celkové rozšírenie

Nachádza sa v Európe od Veľkej Británie až po pohorie Ural. Chýba na juhu Balkánske­ho polostrova a v Maďarsku (možný výskyt na seve­rovýchode Maďarska), na Pyrenejskom, Apeninskom polostrove, v južnom Francúzku a Írsku.

 

Rozšírenie na Slovensku

Najhojnejší výskyt je po obvode karpatského oblúka (Ondavská vrchovina, Oravská vrchovina, Spišská Magura, Busov, Beskydské predhorie, Bukovské vrchy). Do vnútra Karpát preniká kotlinami (Žilinská, Turčianska, Liptovská, Rožňavská, Košická kotlina), kde je jeho výskyt zriedkavý a vzácny a to najmä pre nedostatok vhodných biotopov (Malá Fatra, Levočské vrchy, Spišsko-šarišské medzihorie, Vihorlat, Revúcka vrchovina, Slovenský raj). Druh sa vyskytuje na 13 územiach európskeho významu

Faktory ohrozenia

Náhle zmeny vhodných bioto­pov, úbytok vodných plôch a ich znečistenie.

Zaujímavosti

Na lokalitách s nižšou nadmorskou výškou (Slovenský kras, Rožňavská pahorkatina, juh Vihorlatu) najmä v styku s mlokom dunajským (Triturus dobrogicus) môže vytvárať hybridy. Samce prezimujú obyčajne na dne vôd zahrabané v bahne, ale samice vychádzajú na súš.

Počet lokalít

25

Priemerná plocha TML

121 798 m2

Počet mapovateľov

21

Počet vykonaných návštev na TML

140

Priemerný počet druhov v zázname

2


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Rana temporaria Linnaeus, 1758 (24),Bufo bufo (Linnaeus, 1758) (20),Bombina variegata (LINNAEUS,1758) (15),Triturus montandoni (Boulenger, 1880) (14),Natrix natrix (Linnaeus, 1758) (13),Triturus alpestris (Laurenti, 1768) (11),Triturus sp. (11),Triturus vulgaris (Linnaeus, 1758) (11),Rana dalmatina Bonaparte, 1840 (9),Salamandra salamandra LINNAEUS, 1758 (6)


Galéria

Stav ochrany druhu na ÚEV

Stav ochrany druhu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
10.1% 34.9% 55.0%
PAN:
12.5% 87.5%

Celkový stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
Zlá
 
PAN:
Zlá
 

Výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne (%)

ALP:
15.6% 61.5% 22.9%
PAN:
87.5% 12.5%

Celkové výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
36.7% 50.5% 12.8%
PAN:
12.5% 87.5%

Celková kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
17.4% 30.3% 52.3%
PAN:
12.5% 87.5%

Celková kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Zlá
 
PAN:
Zlá
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 35,7 %
K02 - biologické procesy 35,7 %
H01 - znečistenie povrchových vôd 21,4 %
M01 - zmeny abiotických podmienok 7,1 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
K02 - biologické procesy 15,0 %
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 14,0 %
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 13,0 %
F02 - 12,0 %
D01 - dopravné siete 7,0 %
F01 - morský a sladkovodný chov rýb 7,0 %
H06 - prírastok energie 7,0 %
L05 - zosuvy pôdy 7,0 %
M01 - zmeny abiotických podmienok 6,0 %
A01 - pestovanie 2,0 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
K02 - biologické procesy 37,5 %
A11 - poľnohospodarske aktivity nešpecifikované vyššie 12,5 %
H02 - znečistenie podzemných vôd (bodové a rozptýlené zdroje) 12,5 %
I01 - druhové invázie 12,5 %
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 12,5 %
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 12,5 %

Stav ochrany druhu

Stav ochrany druhu za ÚEV