Vytlačiť

mihuľa potočná

mihuľa potočná

Lampetra planeri (Bloch, 1784)

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh európskeho významu

Spoločenská hodnota

1 000 EUR

Ohrozenosť podľa červeného zoznamu

ohrozený (EN = Endangered)


Počet lokalít

4

Priemerná plocha TML

4 061 m2

Počet mapovateľov

4

Počet vykonaných návštev na TML

10

Priemerný počet druhov v zázname

4


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Thymallus thymallus (Linnaeus, 1758) (9),Salmo trutta morpha fario Linnaeus, 1758 (9),Cottus poecilopus Heckel, 1836 (8),Salmo (Salmo) trutta morpha fario Linnaeus, 1758 (3),Barbatula barbatula (Linnaeus, 1758) (2),Phoxinus phoxinus (Linnaeus, 1758) (2),Salmo trutta morpha trutta Linnaeus, 1758 (1),Rutilus rutilus (Linnaeus, 1758) (1),Perca fluviatilis Linnaeus, 1758 (1),Barbus meridionalis (1)


Galéria

Stav ochrany druhu na ÚEV

Stav ochrany druhu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
60.0% 40.0%

Celkový stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 

Výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne (%)

ALP:
60.0% 40.0%

Celkové výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
60.0% 40.0%

Celková kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 

Kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
90.0% 10.0%

Celková kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Dobrá
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
F01 - morský a sladkovodný chov rýb 100 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 60,0 %
H01 - znečistenie povrchových vôd 20,0 %
F02 - 10,0 %
J03 - iné zmeny ekosystému 10,0 %

Stav ochrany druhu

Stav ochrany druhu za ÚEV