Vytlačiť

(+ 3)

Projekt

Drienčanský kras

Územia na mape

Dátum

27.8.2021 (leto)


Plocha

4,00 m2


Poznámka

Z ochranárskeho hľadiska neboli zaznamenané žiadne významnejšie taxóny.

Biotopy

Kód biotopu Natura Názov biotopu Natura Pokryvnosť v %
Lk1 6510 Nížinné a podhorské kosné lúky 6510 95,00
LU lúčne úhory – dlhodobo neobhospodarované lúky 3,00
Pd plošné porasty drevín, ktoré nespĺňajú charakteristiky lesných biotopov ani krovitých či iných biotopov definovaných v Katalógu biotopov Slovenska a nie sú porastami nepôvodných drevín (napr. pokročilé sukcesné štádiá opustených plôch porastené náletovými 1,00
X3 x Nitrofilná ruderálna vegetácia mimo sídiel x 1,00

Botanické taxóny

Druh Kód biotopu Názov biotopu Etáž Škála Zastúpenie
Achillea millefolium agg. Lk1 Nížinné a podhorské kosné lúky E1 Tansley 2 - medzi 1% a 50%
barborka obyčajná Lk1 Nížinné a podhorské kosné lúky E1 Tansley 1 - menej ako 1%
borovica lesná LU lúčne úhory – dlhodobo neobhospodarované lúky E1 Tansley 1 - menej ako 1%
cakanka obycajná Lk1 Nížinné a podhorské kosné lúky E1 Tansley 1 - menej ako 1%
cerkác peniažtekový Lk1 Nížinné a podhorské kosné lúky E1 Tansley 1 - menej ako 1%
ciernohlávok obycajný Lk1 Nížinné a podhorské kosné lúky E1 Tansley 1 - menej ako 1%
datelina horská Lk1 Nížinné a podhorské kosné lúky E1 Tansley 1 - menej ako 1%
datelina lúcna Lk1 Nížinné a podhorské kosné lúky E1 Tansley 2 - medzi 1% a 50%
dub cerový Pd plošné porasty drevín, ktoré nespĺňajú charakteristiky lesných biotopov ani krovitých či iných biotopov definovaných v Katalógu biotopov Slovenska a nie sú porastami nepôvodných drevín (napr. pokročilé sukcesné štádiá opustených plôch porastené náletovými E3 Tansley 1 - menej ako 1%
dúška vajcovitá Lk1 Nížinné a podhorské kosné lúky E1 Tansley 1 - menej ako 1%
Festuca rubra agg. Lk1 Nížinné a podhorské kosné lúky E1 Tansley 2 - medzi 1% a 50%
fialka srstnatá Lk1 Nížinné a podhorské kosné lúky E1 Tansley 1 - menej ako 1%
Galium mollugo agg. Lk1 Nížinné a podhorské kosné lúky E1 Tansley 1 - menej ako 1%
Galium verum agg. Lk1 Nížinné a podhorské kosné lúky E1 Tansley 1 - menej ako 1%
hloh jednosemenný LU lúčne úhory – dlhodobo neobhospodarované lúky E2 Tansley 1 - menej ako 1%
horcinka chochlatá Lk1 Nížinné a podhorské kosné lúky E1 Tansley 1 - menej ako 1%
hviezdnik rocný Lk1 Nížinné a podhorské kosné lúky E1 Tansley 1 - menej ako 1%
iskerník prudký Lk1 Nížinné a podhorské kosné lúky E1 Tansley 1 - menej ako 1%
jahoda trávnicová Lk1 Nížinné a podhorské kosné lúky E1 Tansley 1 - menej ako 1%
jarva obycajná Lk1 Nížinné a podhorské kosné lúky E1 Tansley 1 - menej ako 1%

Lokalitné údaje

Krajina

Slovenská republika

NUTS oblasť

Stredné Slovensko

 

Kraj

Banskobystrický kraj

Okres

Rimavská Sobota

 

Obec

Španie Pole

Kataster

Španie Pole

 

Orografický celok

Revucka vrchovina

Bioregión

alpský región

 

Kompetencia ŠOP SR

S-CHKO Cerová vrchovina

TM (1:50 000)

M-34-125-A

 

ZM (1:10 000)

37-31-22

DFS

74-86d

 

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Hlavný mapovateľ

Duchoň Mário

Ostatní mapovatelia

Literatúra