Vytlačiť

(+ 5)

Projekt

Drienčanský kras

Územia na mape

Dátum

17.7.2021 (leto)


Plocha

4,00 m2


Poznámka

Biotopy

Kód biotopu Natura Názov biotopu Natura Pokryvnosť v %
Kr6 40A0 Xerotermné kroviny 40A0 5,00
Kr7 x Trnkové a lieskové kroviny x 10,00
Lk3 x Mezofilné pasienky a spásané lúky x 20,00
LU lúčne úhory – dlhodobo neobhospodarované lúky 20,00
Pd plošné porasty drevín, ktoré nespĺňajú charakteristiky lesných biotopov ani krovitých či iných biotopov definovaných v Katalógu biotopov Slovenska a nie sú porastami nepôvodných drevín (napr. pokročilé sukcesné štádiá opustených plôch porastené náletovými 10,00
Tr2 6240 Subpanónske travinnobylinné porasty 6240 35,00

Botanické taxóny

Druh Kód biotopu Názov biotopu Etáž Škála Zastúpenie
Achillea millefolium agg. Lk3 Mezofilné pasienky a spásané lúky E1 Tansley 2 - medzi 1% a 50%
borievka obycajná Kr6 Xerotermné kroviny E2 Tansley 1 - menej ako 1%
borovica lesná Pd plošné porasty drevín, ktoré nespĺňajú charakteristiky lesných biotopov ani krovitých či iných biotopov definovaných v Katalógu biotopov Slovenska a nie sú porastami nepôvodných drevín (napr. pokročilé sukcesné štádiá opustených plôch porastené náletovými E3 Tansley 1 - menej ako 1%
cakanka obycajná Lk3 Mezofilné pasienky a spásané lúky E1 Tansley 1 - menej ako 1%
Catapyrenium michelii Tr2 Subpanónske travinnobylinné porasty E1 Tansley 1 - menej ako 1%
Chamaecytisus sp. Tr2 Subpanónske travinnobylinné porasty E1 Tansley 1 - menej ako 1%
ciernohlávok obycajný Lk3 Mezofilné pasienky a spásané lúky E1 Tansley 1 - menej ako 1%
ciernohlávok zastrihovaný Tr2 Subpanónske travinnobylinné porasty E1 Tansley 1 - menej ako 1%
datelina lúcna Lk3 Mezofilné pasienky a spásané lúky E1 Tansley 1 - menej ako 1%
datelina plazivá Lk3 Mezofilné pasienky a spásané lúky E1 Tansley 2 - medzi 1% a 50%
divozel Chaixov rakúsky Tr2 Subpanónske travinnobylinné porasty E1 Tansley 1 - menej ako 1%
divozel kukuckovitý Tr2 Subpanónske travinnobylinné porasty E1 Tansley 1 - menej ako 1%
drien obycajný Kr6 Xerotermné kroviny E2 Tansley 2 - medzi 1% a 50%
dub cerový Lk3 Mezofilné pasienky a spásané lúky E1 Tansley 2 - medzi 1% a 50%
dúška panónska Tr2 Subpanónske travinnobylinné porasty E1 Tansley 2 - medzi 1% a 50%
dušovka rolná Tr2 Subpanónske travinnobylinné porasty E1 Tansley 1 - menej ako 1%
Festuca rubra agg. Lk3 Mezofilné pasienky a spásané lúky E1 Tansley 2 - medzi 1% a 50%
fialka psia Lk3 Mezofilné pasienky a spásané lúky E1 Tansley 1 - menej ako 1%
fúzatka prstnatá Tr2 Subpanónske travinnobylinné porasty E1 Tansley 2 - medzi 1% a 50%
Galium verum agg. Tr2 Subpanónske travinnobylinné porasty E1 Tansley 1 - menej ako 1%
1 - 2 - 3 - 4 - 5

Lokalitné údaje

Krajina

Slovenská republika

NUTS oblasť

Stredné Slovensko

 

Kraj

Banskobystrický kraj

Okres

Rimavská Sobota

 

Obec

Budikovany

Kataster

Budikovany

 

Orografický celok

Rimavska kotlina

Bioregión

alpský región

 

Kompetencia ŠOP SR

S-CHKO Cerová vrchovina

TM (1:50 000)

M-34-125-C

 

ZM (1:10 000)

37-33-02

DFS

75-86b

 

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Hlavný mapovateľ

Duchoň Mário

Ostatní mapovatelia

Literatúra