Vytlačiť

(+ 3)

Projekt

Drienčanský kras

Územia na mape

Dátum

20.7.2021 (leto)


Plocha

4,00 m2


Poznámka

Na lokalite nebol zaznamenaný žiadny významnejší taxón.

Biotopy

Kód biotopu Natura Názov biotopu Natura Pokryvnosť v %
Lk1 6510 Nížinné a podhorské kosné lúky 6510 80,00
Lk3 x Mezofilné pasienky a spásané lúky x 15,00
Pd plošné porasty drevín, ktoré nespĺňajú charakteristiky lesných biotopov ani krovitých či iných biotopov definovaných v Katalógu biotopov Slovenska a nie sú porastami nepôvodných drevín (napr. pokročilé sukcesné štádiá opustených plôch porastené náletovými 3,00
Tr1 6210 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom substráte (* dôležité stanovištia Orchidacae) 6210 2,00

Botanické taxóny

Druh Kód biotopu Názov biotopu Etáž Škála Zastúpenie
Achillea millefolium agg. Lk1 Nížinné a podhorské kosné lúky E1 Tansley 2 - medzi 1% a 50%
ambrózia palinolistá Lk1 Nížinné a podhorské kosné lúky E1 Tansley 1 - menej ako 1%
barborka obyčajná Lk1 Nížinné a podhorské kosné lúky E1 Tansley 1 - menej ako 1%
baza chabzdová Pd plošné porasty drevín, ktoré nespĺňajú charakteristiky lesných biotopov ani krovitých či iných biotopov definovaných v Katalógu biotopov Slovenska a nie sú porastami nepôvodných drevín (napr. pokročilé sukcesné štádiá opustených plôch porastené náletovými E1 Tansley 1 - menej ako 1%
breza previsnutá Pd plošné porasty drevín, ktoré nespĺňajú charakteristiky lesných biotopov ani krovitých či iných biotopov definovaných v Katalógu biotopov Slovenska a nie sú porastami nepôvodných drevín (napr. pokročilé sukcesné štádiá opustených plôch porastené náletovými E3 Tansley 1 - menej ako 1%
cakanka obycajná Lk1 Nížinné a podhorské kosné lúky E1 Tansley 2 - medzi 1% a 50%
cerešna vtácia Pd plošné porasty drevín, ktoré nespĺňajú charakteristiky lesných biotopov ani krovitých či iných biotopov definovaných v Katalógu biotopov Slovenska a nie sú porastami nepôvodných drevín (napr. pokročilé sukcesné štádiá opustených plôch porastené náletovými E3 Tansley 1 - menej ako 1%
cesnak orešcový Lk1 Nížinné a podhorské kosné lúky E1 Tansley 1 - menej ako 1%
chlpana polná Lk1 Nížinné a podhorské kosné lúky E1 Tansley 1 - menej ako 1%
chrastavec rolný Lk1 Nížinné a podhorské kosné lúky E1 Tansley 1 - menej ako 1%
ciernohlávok obycajný Lk3 Mezofilné pasienky a spásané lúky E1 Tansley 1 - menej ako 1%
Crataegus sp. Pd plošné porasty drevín, ktoré nespĺňajú charakteristiky lesných biotopov ani krovitých či iných biotopov definovaných v Katalógu biotopov Slovenska a nie sú porastami nepôvodných drevín (napr. pokročilé sukcesné štádiá opustených plôch porastené náletovými E2 Tansley 1 - menej ako 1%
datelina horská Tr1 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom substráte (* dôležité stanovištia Orchidacae) E1 Tansley 1 - menej ako 1%
datelina lúcna Lk1 Nížinné a podhorské kosné lúky E1 Tansley 1 - menej ako 1%
datelina plazivá Lk3 Mezofilné pasienky a spásané lúky E1 Tansley 1 - menej ako 1%
datelina rolná Lk1 Nížinné a podhorské kosné lúky E1 Tansley 1 - menej ako 1%
dúška vajcovitá Lk1 Nížinné a podhorské kosné lúky E1 Tansley 1 - menej ako 1%
Festuca rubra agg. Lk1 Nížinné a podhorské kosné lúky E1 Tansley 2 - medzi 1% a 50%
hviezdnik rocný Lk1 Nížinné a podhorské kosné lúky E1 Tansley 1 - menej ako 1%
iskerník plazivý Lk3 Mezofilné pasienky a spásané lúky E1 Tansley 1 - menej ako 1%
1 - 2 - 3 - 4 - 5

Lokalitné údaje

Krajina

Slovenská republika

NUTS oblasť

Stredné Slovensko

 

Kraj

Banskobystrický kraj

Okres

Rimavská Sobota

 

Obec

Slizké

Kataster

Slizké

 

Orografický celok

Revucka vrchovina

Bioregión

alpský región

 

Kompetencia ŠOP SR

S-CHKO Cerová vrchovina

TM (1:50 000)

M-34-125-A

 

ZM (1:10 000)

37-31-22

DFS

74-86c

 

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Hlavný mapovateľ

Duchoň Mário

Ostatní mapovatelia

Literatúra