Vytlačiť

(+ 2)

Projekt

Drienčanský kras

Územia na mape

Dátum

12.8.2021 (leto)


Plocha

4,00 m2


Poznámka

silne invadovaný biotop, v minulosti pravdepodobne človekom silne pozmenený

Biotopy

Kód biotopu Natura Názov biotopu Natura Pokryvnosť v %
Lk5 6430 Vysokobylinné spolocenstvá na vlhkých lúkach 6430 8,00
X3 x Nitrofilná ruderálna vegetácia mimo sídiel x 2,00
X8 x Porasty inváznych neofytov x 90,00

Botanické taxóny

Druh Kód biotopu Názov biotopu Etáž Škála Zastúpenie
bodliak lopúchovitý E1 Tansley 1 - menej ako 1%
devätsil lekársky E1 Tansley 1 - menej ako 1%
Dipsacus pilosus (syn.) E1 Tansley 1 - menej ako 1%
hluchavka škvrnitá E1 Tansley 2 - medzi 1% a 50%
hviezdica hájna E1 Tansley 1 - menej ako 1%
javor polný E1 Tansley 1 - menej ako 1%
jelša lepkavá E2 Tansley 2 - medzi 1% a 50%
konopnica napuchnutá E1 Tansley 1 - menej ako 1%
konopnica páperistá E1 Tansley 1 - menej ako 1%
konopnica úhladná E1 Tansley 1 - menej ako 1%
kostrava obrovská E1 Tansley 1 - menej ako 1%
kozonoha hostcová E1 Tansley 1 - menej ako 1%
krkoška vonavá E1 Tansley 1 - menej ako 1%
lipkavec obycajný E1 Tansley 1 - menej ako 1%
lipkavec potocný E1 Tansley 1 - menej ako 1%
lipnica pospolitá E1 Tansley 1 - menej ako 1%
mäta dlholistá E1 Tansley 1 - menej ako 1%
pakost hnedocervený E1 Tansley 1 - menej ako 1%
pakost mociarny E1 Tansley 1 - menej ako 1%
pichliac zelinový E1 Tansley 1 - menej ako 1%

Lokalitné údaje

Krajina

Slovenská republika

NUTS oblasť

Stredné Slovensko

 

Kraj

Banskobystrický kraj

Okres

Rimavská Sobota

 

Obec

Španie Pole

Kataster

Španie Pole

 

Orografický celok

Revucka vrchovina

Bioregión

alpský región

 

Kompetencia ŠOP SR

S-CHKO Cerová vrchovina

TM (1:50 000)

M-34-125-A

 

ZM (1:10 000)

37-31-22

DFS

74-86d

 

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Hlavný mapovateľ

Hrivnák Richard

Ostatní mapovatelia

Literatúra