Vytlačiť

(+ 1)

Projekt

Drienčanský kras

Územia na mape

Dátum

11.8.2021 (leto)


Plocha

4,00 m2


Poznámka

Dubohrabiny v závrtoch a na ich svahoch, prevažujú asociácie Carici pilosae-Quercetum a Melico-Quercetum. Lesy sú momentálne prevažne málo svetlé, pomene mladé, chýba mŕtve drevo, v prípade ďalšieho hopodárenia je vhodné ich prebudovanie na pestrejšie a svetlejšie porasty. Na lokalite je možný výskyt jarných efemeroidov (Scilla, Corydalis etc.), ktoré v lete nebolo možné zaznamenať.

Biotopy

Kód biotopu Natura Názov biotopu Natura Pokryvnosť v %
Ls2.1 x Dubovo-hrabové lesy karpatské x 95,00
Ls3.1 91H0 Teplomilné submediteránne dubové lesy 91H0 5,00

Botanické taxóny

Druh Kód biotopu Názov biotopu Etáž Škála Zastúpenie
bažanka trváca Ls2.1 Dubovo-hrabové lesy karpatské Tansley 1 - menej ako 1%
brectan popínavý Ls2.1 Dubovo-hrabové lesy karpatské Tansley 1 - menej ako 1%
bršlen európsky Ls2.1 Dubovo-hrabové lesy karpatské E2 Percentá 1,00
buk lesný Ls2.1 Dubovo-hrabové lesy karpatské E3 Percentá 1,00
Calamintha sylvatica (syn.) Ls2.1 Dubovo-hrabové lesy karpatské Tansley 1 - menej ako 1%
cerešna vtácia Ls2.1 Dubovo-hrabové lesy karpatské E3 Percentá 1,00
cesnacka lekárska Ls2.1 Dubovo-hrabové lesy karpatské Tansley 1 - menej ako 1%
drien obycajný Ls2.1 Dubovo-hrabové lesy karpatské E2 Percentá 5,00
dub cerový Ls2.1 Dubovo-hrabové lesy karpatské E3 Percentá 30,00
Euphorbia amygdaloides (syn.) Ls2.1 Dubovo-hrabové lesy karpatské Tansley 1 - menej ako 1%
fialka lesná Ls2.1 Dubovo-hrabové lesy karpatské Tansley 1 - menej ako 1%
hloh jednosemenný Ls2.1 Dubovo-hrabové lesy karpatské E2 Percentá 80,00
hluchavník horský Ls2.1 Dubovo-hrabové lesy karpatské Tansley 1 - menej ako 1%
hniezdovka hlístová Ls2.1 Dubovo-hrabové lesy karpatské Tansley 1 - menej ako 1%
hrab obycajný Ls2.1 Dubovo-hrabové lesy karpatské E3 Percentá 50,00
hrachor cierny Ls2.1 Dubovo-hrabové lesy karpatské Tansley 1 - menej ako 1%
jarabina brekynová Ls2.1 Dubovo-hrabové lesy karpatské E3 Percentá 1,00
javor polný Ls2.1 Dubovo-hrabové lesy karpatské E3 Percentá 5,00
kopytník európsky Ls2.1 Dubovo-hrabové lesy karpatské Tansley 1 - menej ako 1%
lieska obycajná Ls2.1 Dubovo-hrabové lesy karpatské E2 Percentá 1,00

Lokalitné údaje

Krajina

Slovenská republika

NUTS oblasť

Stredné Slovensko

 

Kraj

Banskobystrický kraj

Okres

Rimavská Sobota

 

Obec

Slizké

Kataster

Slizké

 

Orografický celok

Revucka vrchovina

Bioregión

alpský región

 

Kompetencia ŠOP SR

S-CHKO Cerová vrchovina

TM (1:50 000)

M-34-125-A

 

ZM (1:10 000)

37-31-22

DFS

74-86c

 

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Hlavný mapovateľ

Duchoň Mário

Ostatní mapovatelia

Literatúra