Vytlačiť

Nižinné až horské vodné toky s vegetáciou zväzu Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion

Projekt

Monitorovanie biotopov a druhov európskeho významu

Územia na mape

Dátum

11.7.2013

Lokalita

Trhová Hradská. Klátovské rameno


Plocha

22 631,66 m2


Biotopy

Kód biotopu Natura Názov biotopu Natura Pokryvnosť v %
3260 3260 Nižinné až horské vodné toky s vegetáciou zväzu Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 3260 60,00

Lokalitné údaje

Krajina

Slovenská republika

NUTS oblasť

Západné Slovensko

 

Kraj

Trnavský kraj

Okres

Dunajská Streda

 

Obec

Topoľníky

Kataster

Horné Topoľníky

 

Orografický celok

Podunajska rovina

Bioregión

panonsky region

 

Kompetencia ŠOP SR

S-CHKO Dunajské luhy

TM (1:50 000)

L-33-012-B

 

ZM (1:10 000)

45-32-02

DFS

80-72b

 

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Hlavný mapovateľ

Baláži Peter

Ostatní mapovatelia

Literatúra