Vytlačiť

Nižinné až horské vodné toky s vegetáciou zväzu Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion

Projekt

Monitorovanie biotopov a druhov európskeho významu

Územia na mape

Dátum

8.6.2015

Lokalita

Valentová. Turiec


Plocha

4 730,49 m2


Biotopy

Kód biotopu Natura Názov biotopu Natura Pokryvnosť v %
3260 3260 Nižinné až horské vodné toky s vegetáciou zväzu Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 3260 100,00

Lokalitné údaje

Krajina

Slovenská republika

NUTS oblasť

Stredné Slovensko

 

Kraj

Žilinský kraj

Okres

Martin

 

Obec

Kláštor pod Znievom

Kataster

Kláštor pod Znievom

 

Orografický celok

Turcianska kotlina

Bioregión

alpský región

 

Kompetencia ŠOP SR

S-NP Veľká Fatra

TM (1:50 000)

M-34-110-B

 

ZM (1:10 000)

36-11-09

DFS

70-79a

 

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Hlavný mapovateľ

Baláži Peter

Ostatní mapovatelia

Literatúra