Botanické výskytové záznamy

Tabuľkový zoznam Obrázkový zoznam
Zoradit podla Zobrazených 1 - 15 z 102 záznamov

 
 
 
 
 
-
 
 
 
 
 
 
 

 

  Druh Lokalita Druh (LT) Biotop Zastúpenie Škála Dátum Hl. mapovateľ Akcia
validný klinček včasný Lumnitzerov Dianthus praecox subsp. lumnitzeri Subpanónske travinnobylinné porasty 1 - menej ako 1% Tansley 20. 05. 2023 Fekiač Miroslav Druh v atlase Detail záznamu
validný klinček včasný Lumnitzerov Dianthus praecox subsp. lumnitzeri Dealpínske travinnobylinné porasty 2 - medzi 1% a 50% Tansley 28. 07. 2023 Duchoň Mário Druh v atlase Detail záznamu
validný klinček včasný Lumnitzerov Dianthus praecox subsp. lumnitzeri Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží 1 - menej ako 1% Tansley 07. 08. 2023 Duchoň Mário Druh v atlase Detail záznamu
validný klinček včasný Lumnitzerov Dianthus praecox subsp. lumnitzeri Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy 1 - menej ako 1% Tansley 18. 05. 2022 Žiačik Marek Druh v atlase Detail záznamu
validný klinček včasný Lumnitzerov Dianthus praecox subsp. lumnitzeri Dealpínske travinnobylinné porasty 2 - medzi 1% a 50% Tansley 03. 05. 2022 Duchoň Mário Druh v atlase Detail záznamu
validný klinček včasný Lumnitzerov Dianthus praecox subsp. lumnitzeri Subpanónske travinnobylinné porasty 1 - menej ako 1% Tansley 03. 06. 2022 Kollár Jozef Druh v atlase Detail záznamu
validný klinček včasný Lumnitzerov Dianthus praecox subsp. lumnitzeri Subpanónske travinnobylinné porasty 2 - medzi 1% a 50% Tansley 23. 05. 2021 Válková Darina Druh v atlase Detail záznamu
validný klinček včasný Lumnitzerov Dianthus praecox subsp. lumnitzeri Subpanónske travinnobylinné porasty 2 - medzi 1% a 50% Tansley 03. 07. 2021 Devánová Katarína Druh v atlase Detail záznamu
validný klinček včasný Lumnitzerov Dianthus praecox subsp. lumnitzeri Dealpínske travinnobylinné porasty 2 - medzi 1% a 50% Tansley 20. 06. 2021 Kollár Jozef Druh v atlase Detail záznamu
validný klinček včasný Lumnitzerov Dianthus praecox subsp. lumnitzeri Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou 2 - medzi 1% a 50% Tansley 18. 08. 2020 Galová Michaela Druh v atlase Detail záznamu
validný klinček včasný Lumnitzerov Dianthus praecox subsp. lumnitzeri Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou 1 - menej ako 1% Tansley 18. 08. 2020 Galová Michaela Druh v atlase Detail záznamu
validný klinček včasný Lumnitzerov Dianthus praecox subsp. lumnitzeri 31. 05. 2019 Válková Darina Druh v atlase Detail záznamu
validný klinček včasný Lumnitzerov Dianthus praecox subsp. lumnitzeri 24. 05. 2019 Válková Darina Druh v atlase Detail záznamu
validný klinček včasný Lumnitzerov Dianthus praecox subsp. lumnitzeri Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou 2 - medzi 1% a 50% Tansley 06. 08. 2019 Válková Darina Druh v atlase Detail záznamu
validný klinček včasný Lumnitzerov Dianthus praecox subsp. lumnitzeri Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou 2 - medzi 1% a 50% Tansley 25. 07. 2019 Válková Darina Druh v atlase Detail záznamu
 
 
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7