Botanické výskytové záznamy

Tabuľkový zoznam Obrázkový zoznam
Zoradit podla Zobrazených 1 - 15 z 67 záznamov

 
 
 
 
 
-
 
 
 
 
 
 
 

 

  Druh Lokalita Druh (LT) Biotop Zastúpenie Škála Dátum Hl. mapovateľ Akcia
validný lyžičník tatranský Cochlearia tatrae 02. 08. 2023 Gubková Mihaliková Martina Druh v atlase Detail záznamu
validný lyžičník tatranský Cochlearia tatrae 1 - menej ako 1% Tansley 03. 09. 2022 Pemčák Martin Druh v atlase Detail záznamu
validný lyžičník tatranský Cochlearia tatrae 2 - medzi 1% a 50% Tansley 30. 07. 2021 Sedláková Blažena Druh v atlase Detail záznamu
validný lyžičník tatranský Cochlearia tatrae 2 - medzi 1% a 50% Tansley 26. 07. 2021 Sedláková Blažena Druh v atlase Detail záznamu
validný lyžičník tatranský Cochlearia tatrae 2 - medzi 1% a 50% Tansley 16. 08. 2021 Sedláková Blažena Druh v atlase Detail záznamu
validný lyžičník tatranský Cochlearia tatrae 27. 08. 2021 Sedláková Blažena Druh v atlase Detail záznamu
validný lyžičník tatranský Cochlearia tatrae 2 - medzi 1% a 50% Tansley 19. 08. 2021 Sedláková Blažena Druh v atlase Detail záznamu
validný lyžičník tatranský Cochlearia tatrae 2 - medzi 1% a 50% Tansley 21. 07. 2021 Sedláková Blažena Druh v atlase Detail záznamu
validný lyžičník tatranský Cochlearia tatrae Alpínske trávinnobylinné porasty na silikátovom substráte 1 - menej ako 1% Tansley 03. 08. 2022 Duchoň Mário Druh v atlase Detail záznamu
validný lyžičník tatranský Cochlearia tatrae 2 - medzi 1% a 50% Tansley 29. 08. 2022 Sedláková Blažena Druh v atlase Detail záznamu
validný lyžičník tatranský Cochlearia tatrae 2 - medzi 1% a 50% Tansley 02. 07. 2022 Sedláková Blažena Druh v atlase Detail záznamu
validný lyžičník tatranský Cochlearia tatrae Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do alpínskeho stupňa 1 - menej ako 1% Tansley 21. 07. 2022 Žlkovanová Katarína Druh v atlase Detail záznamu
validný lyžičník tatranský Cochlearia tatrae Karbonátové skalné sutiny alpínskeho až montánneho stupňa 1 - menej ako 1% Tansley 20. 07. 2022 Sedláková Blažena Druh v atlase Detail záznamu
validný lyžičník tatranský Cochlearia tatrae Silikátové skalné sutiny v montánnom až alpínskom stupni 1 - menej ako 1% Tansley 17. 08. 2021 Sedláková Blažena Druh v atlase Detail záznamu
validný lyžičník tatranský Cochlearia tatrae Silikátové skalné sutiny v montánnom až alpínskom stupni 1 - menej ako 1% Tansley 30. 07. 2021 Sedláková Blažena Druh v atlase Detail záznamu
 
 
1 - 2 - 3 - 4 - 5