Botanické výskytové záznamy

Tabuľkový zoznam Obrázkový zoznam
Zoradit podla Zobrazených 1 - 15 z 718 záznamov

 
 
 
 
 
-
 
 
 
 
 
 
 

 

  Druh Lokalita Druh (LT) Biotop Zastúpenie Škála Dátum Hl. mapovateľ Akcia
validný zvonček hrubokoreňový Dolný Kubín, Kubínska hola, Minčol Campanula serrata 1 - menej ako 1% Tansley 13. 07. 2022 Šustr Ivan Druh v atlase Detail záznamu
validný zvonček hrubokoreňový Nová Bystrica, pod Svitkovou Campanula serrata Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte 2 - medzi 1% a 50% Tansley 24. 07. 2022 Zajac Milan Druh v atlase Detail záznamu
validný zvonček hrubokoreňový Lomna Campanula serrata Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte 1 - menej ako 1% Tansley 25. 09. 2022 Zajac Milan Druh v atlase Detail záznamu
validný zvonček hrubokoreňový Campanula serrata 22. 07. 2022 Václavová Zuzana Druh v atlase Detail záznamu
validný zvonček hrubokoreňový Campanula serrata 22. 07. 2022 Václavová Zuzana Druh v atlase Detail záznamu
validný zvonček hrubokoreňový Pod Krakovou hoľou - Javorie Campanula serrata Alpínske a subalpínske vápnomilné travinnobylinné porasty 1 - menej ako 1% Tansley 11. 08. 2022 Kolárová Kristína Druh v atlase Detail záznamu
validný zvonček hrubokoreňový Velky Krivan vychod Campanula serrata Kosodrevina 1 - menej ako 1% Tansley 13. 08. 2022 Šibík Jozef Druh v atlase Detail záznamu
validný zvonček hrubokoreňový Maly Krivan - severny svah Campanula serrata Alpínske a subalpínske vápnomilné travinnobylinné porasty 1 - menej ako 1% Tansley 13. 08. 2022 Šibík Jozef Druh v atlase Detail záznamu
validný zvonček hrubokoreňový sedlo Priehyb Campanula serrata Alpínske a subalpínske vápnomilné travinnobylinné porasty 2 - medzi 1% a 50% Tansley 13. 08. 2022 Šibík Jozef Druh v atlase Detail záznamu
validný zvonček hrubokoreňový Snilovske sedlo-Vratna Campanula serrata Alpínske a subalpínske vápnomilné travinnobylinné porasty 2 - medzi 1% a 50% Tansley 29. 06. 2022 Šibík Jozef Druh v atlase Detail záznamu
validný zvonček hrubokoreňový Malý Kriváň Campanula serrata Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do alpínskeho stupňa 1 - menej ako 1% Tansley 13. 08. 2022 Šibík Jozef Druh v atlase Detail záznamu
validný zvonček hrubokoreňový Pekelník Campanula serrata Vresoviská a spoločenstvá kríčkov v subalpínskom a alpínskom stupni 1 - menej ako 1% Tansley 13. 08. 2022 Šibík Jozef Druh v atlase Detail záznamu
validný zvonček hrubokoreňový Chrapáky Campanula serrata Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do alpínskeho stupňa 2 - medzi 1% a 50% Tansley 13. 08. 2022 Šibík Jozef Druh v atlase Detail záznamu
validný zvonček hrubokoreňový Jánska dolina - Javorie Campanula serrata Nížinné a podhorské kosné lúky 1 - menej ako 1% Tansley 11. 08. 2022 Kolárová Kristína Druh v atlase Detail záznamu
validný zvonček hrubokoreňový Malá Fatra. Chlebské kotly Campanula serrata Horské kosné lúky 2 - medzi 1% a 50% Tansley 02. 08. 2022 Baránková Zuzana Druh v atlase Detail záznamu
 
 
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10