Botanické výskytové záznamy

Tabuľkový zoznam Obrázkový zoznam
Zoradit podla Zobrazených 1 - 10 z 10 záznamov

 
 
 
 
 
-
 
 
 
 
 
 
 

 

  Druh Lokalita Druh (LT) Biotop Zastúpenie Škála Dátum Hl. mapovateľ Akcia
validný dušovka rolná vlnatá Acinos arvensis subsp. villosus Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom substráte (* dôležité stanovištia Orchidacae) 01. 01. 1996 Hodálová Iva Druh v atlase Detail záznamu
validný dušovka rolná vlnatá Acinos arvensis subsp. villosus skalné sutiny 01. 01. 1995 Feráková Viera Druh v atlase Detail záznamu
validný dušovka rolná vlnatá Acinos arvensis subsp. villosus 03. 04. 2002 Puškárová, K. Druh v atlase Detail záznamu
validný dušovka rolná vlnatá PP Babiná Acinos arvensis subsp. villosus skalné sutiny 1 - menej ako 1% Tansley 01. 01. 1999 Šuňalová K. Druh v atlase Detail záznamu
validný dušovka rolná vlnatá PR Štokeravská vápenka Acinos arvensis subsp. villosus 03. 04. 2002 Puškárová, K. Druh v atlase Detail záznamu
validný dušovka rolná vlnatá Horna Ves, pole medzi upatim koty 411.8 a obcou,fe Acinos arvensis subsp. villosus 07. 07. 1994 Feráková Viera Druh v atlase Detail záznamu
validný dušovka rolná vlnatá Acinos arvensis subsp. villosus skalné sutiny 01. 07. 2003 Koutecký Druh v atlase Detail záznamu
validný dušovka rolná vlnatá Acinos arvensis subsp. villosus skalné sutiny 02. 07. 2003 Jongepier Druh v atlase Detail záznamu
validný dušovka rolná vlnatá Acinos arvensis subsp. villosus skalné sutiny 02. 07. 2003 Feráková Viera Druh v atlase Detail záznamu
validný dušovka rolná vlnatá Acinos arvensis subsp. villosus skalné sutiny 03. 07. 2003 Ulrych Libor Druh v atlase Detail záznamu
 
 
1