Vytlačiť

hlavátka podunajská

hlavátka podunajská


Kód TML

TML_HuchHuch_009 (5 171,96 m2)

Meno mapovatela

Krajč Tibor

Dátum monitoringu

18.7.2023


Územia na mape


Biotop druhu

Kód biotopu druhu


Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

100,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
K03.04 - predátorstvo Stredná 100,00 V+/B+
M01 - zmeny abiotických podmienok Nízka 100,00 V-/B+

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

100,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

100,00 %

Poznámky

Druh zaznamenaný pri monitoringu v roku 2014 (poznámka VK)


Multimédiá

 

Zoznam taxónov, ich početnosti a charakteristiky nálezov

Názov taxónu č. TMP Početnosť v TMP Početnosť v TML Spôsob zberu Charakteristika
Squalius cephalus (Linnaeus, 1758) 3 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca JUVENIL - nedospelý jedinec
ploska pásavá 6 ks chytenie mlade rýb JUVENIL - nedospelý jedinec
mrena karpatská 4 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca JUVENIL - nedospelý jedinec
hlaváč bieloplutvý 49 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca JUVENIL - nedospelý jedinec
Gobio (Gobio) gobio (Linnaeus, 1758) 20 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca JUVENIL - nedospelý jedinec
Phoxinus phoxinus (Linnaeus, 1758) 10 ks chytenie mlade rýb JUVENIL - nedospelý jedinec
lipeň tymianový 8 ks chytenie mlade rýb JUVENIL - nedospelý jedinec
hlavátka podunajská 0 ks NEGAT - negatívny výsledok cielenej kontroly
Salmo (Salmo) trutta morpha fario Linnaeus, 1758 2 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec
Cottus poecilopus Heckel, 1836 4 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec
Squalius cephalus (Linnaeus, 1758) 1 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec
ploska pásavá 44 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec
Barbatula barbatula (Linnaeus, 1758) 20 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec
mrena karpatská 10 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec
hlaváč bieloplutvý 208 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec
Gobio (Gobio) gobio (Linnaeus, 1758) 12 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec
Phoxinus phoxinus (Linnaeus, 1758) 139 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec
lipeň tymianový 2 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy