Vytlačiť

kamzík vrchovský

kamzík vrchovský


Kód TML

TML_RupiRupi_037 (1 417 499,05 m2)

Meno mapovatela

Lončík Lukáš

Dátum monitoringu

13.7.2022


Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

Popis

Trávnaté svahy a skaly v alpínskom stupni.

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

100,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
G01.02 - pešia turistika, jazdectvo a bezmotorové zariadenia Stredná 10,00 V-
K02.01 - sukcesia Nízka 5,00 V-

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

85,00 % 15,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

100,00 %

Poznámky

Monitoring vykonal Ján Vránsky


Multimédiá

 

Zoznam taxónov, ich početnosti a charakteristiky nálezov

Názov taxónu č. TML Početnosť v TMP Početnosť v TML Zdravotný stav Spôsob zberu Charakteristika Odber vzorky
kamzík vrchovský 2,00 vizuálne pozorovanie JUVENIL - nedospelý jedinec
kamzík vrchovský 21,00 dobrý vizuálne pozorovanie ADD - dospelý jedinec

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy