Vytlačiť

Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia so Salix eleagnos

Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia so Salix eleagnos

Kód TML

TML_3240_001 (40 729,66 m2)

Percento plochy

1,00 %

Dátum monitoringu

13.6.2022

Meno mapovateľa

Hrivnák Richard


Územia na mape


TMP

Súradnice TMP

/

Rozmery TMP

- / -Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Br4 - Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia so Salix eleagnos 1,00

Pokryvnosť etáže

E3

10,00

E2

45,00


E1

60,00

E0

10,00


Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
J02.12.02 - hrádze a zábrany proti povodniam vo vnútrozemnských vodných systémoch Stredná 20,00 V-/B-
K02.01 - sukcesia Stredná 80,00 V-/B-
L08 - záplavy (prírodné procesy) Stredná 80,00 V+/B+

Kvalita biotopu na lokalite

1,00 % 99,00 %

Manažment biotopu

50,00 % 50,00 %

Vyhliadky biotopu

10,00 % 90,00 %

Poznámky

Nevhodne vybratá plocha; jej časť ide mimo hlavného koryta a ktorá je lokálne zregulovaná, uprostred bývalých lúk zarastených smrekom. Navrhujem TML zrušiť a navrhnúť inú, v inej časti potoka resp. na inom potoku v podtatranskej oblasti. Okrem biotopu 3240 sa na TML vyskytujú predovšetkým mladé porasty smreka, brehové porasty bez možnosti zaradenia do štandardného biotopu a nelesné enklávy. Negatívny efekt sukcesie (zarastanie bývalých lúk a pasienkov v okolí toku) spočíva v zarastaní smrekom, ktorý obmedzuje sukcesiu iných drevín, najmä tých, typických pre biotop 3240. Najlepšie sú vyvinuté iniciálne porasty na kamenitých náplavách potoka.


Multimédiá

 

Zoznam taxónov

Taxón Etáž Abnd TMP Abnd TML
vrba purpurová E2 2 - medzi 1% a 50%
metlica trsnatá E1 1 - menej ako 1%
vrba sivá E1 1 - menej ako 1%
pýrovníkovec psí E1 1 - menej ako 1%
vrba sivá E2 2 - medzi 1% a 50%
žltuška orlíckolistá E1 1 - menej ako 1%
štiavec alpský E1 1 - menej ako 1%
prilbica pestrá E1 1 - menej ako 1%
iskerník prudký E1 1 - menej ako 1%
reznacka lalocnatá E1 1 - menej ako 1%
Cardaminopsis arenosa agg. E1 1 - menej ako 1%
vrba krehká E2 1 - menej ako 1%
prhlava dvojdomá E1 1 - menej ako 1%
vrba krehká E1 1 - menej ako 1%
Silene inflata (syn.) E1 1 - menej ako 1%
jelša sivá E2 2 - medzi 1% a 50%
náprstník velkokvetý E1 2 - medzi 1% a 50%
jelša sivá E3 2 - medzi 1% a 50%
Melandrium rubrum (syn.) E1 1 - menej ako 1%
Alchemilla sp. E1 1 - menej ako 1%

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy