Vytlačiť

Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia so Salix eleagnos

Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia so Salix eleagnos

Kód TML

TML_3240_001 (40 729,66 m2)

Percento plochy

1,00 %

Dátum monitoringu

13.6.2022

Meno mapovateľa

Hrivnák Richard


Územia na mape


TMP

Súradnice TMP

/

Rozmery TMP

- / -Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Br4 - Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia so Salix eleagnos 1,00

Pokryvnosť etáže

E3

10,00

E2

45,00


E1

60,00

E0

10,00


Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
J02.12.02 - hrádze a zábrany proti povodniam vo vnútrozemnských vodných systémoch Stredná 20,00 V-/B-
K02.01 - sukcesia Stredná 80,00 V-/B-
L08 - záplavy (prírodné procesy) Stredná 80,00 V+/B+

Kvalita biotopu na lokalite

1,00 % 99,00 %

Manažment biotopu

50,00 % 50,00 %

Vyhliadky biotopu

10,00 % 90,00 %

Poznámky

Nevhodne vybratá plocha; jej časť ide mimo hlavného koryta a ktorá je lokálne zregulovaná, uprostred bývalých lúk zarastených smrekom. Navrhujem TML zrušiť a navrhnúť inú, v inej časti potoka resp. na inom potoku v podtatranskej oblasti. Okrem biotopu 3240 sa na TML vyskytujú predovšetkým mladé porasty smreka, brehové porasty bez možnosti zaradenia do štandardného biotopu a nelesné enklávy. Negatívny efekt sukcesie (zarastanie bývalých lúk a pasienkov v okolí toku) spočíva v zarastaní smrekom, ktorý obmedzuje sukcesiu iných drevín, najmä tých, typických pre biotop 3240. Najlepšie sú vyvinuté iniciálne porasty na kamenitých náplavách potoka.


Multimédiá

 

Zoznam taxónov

Taxón Etáž Abnd TMP Abnd TML
vrba sivá E3 2 - medzi 1% a 50%
kostrava obrovská E1 1 - menej ako 1%
šalátovka múrová E1 1 - menej ako 1%
vrba rakytová E2 1 - menej ako 1%
krkoška chlpatá E1 2 - medzi 1% a 50%
vrba rakytová E1 1 - menej ako 1%
vrba ušatá E1 1 - menej ako 1%
Chamaenerion angustifolium (syn.) E1 1 - menej ako 1%
pakost smradlavý E1 1 - menej ako 1%
jarabina vtácia E1 1 - menej ako 1%
lipnica hájna E1 2 - medzi 1% a 50%
Taraxacum sect. Ruderalia E1 1 - menej ako 1%
jahoda obycajná E1 1 - menej ako 1%
pichliac mociarny E1 1 - menej ako 1%
Myosotis scorpioides agg. E1 1 - menej ako 1%
štiavec tupolistý E1 1 - menej ako 1%
hviezdica hájna E1 1 - menej ako 1%
hluchavka škvrnitá E1 2 - medzi 1% a 50%
devätsil Kablíkovej E1 2 - medzi 1% a 50%
Aruncus sylvestris (syn.) E1 1 - menej ako 1%

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy